Erősíteni kell a digitális pénzügyi tudatosságot

Tanulni kell a digitális pénzügyi szolgáltatások helyes alkalmazását - többek között erre világít rá az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. Az ÁSZ elemzői rámutatnak: a koronavírus világjárvány késleltetett hatásai, illetve új következményei arra hívják fel a figyelmet, hogy erősíteni kell a lakosság pénzügyi tudatosságát. Az ÁSZ elemzői kiemelik: a digitalizáció olyan, a mindennapokat érintő kihívás, ahol az új pénzügyi lehetőségekhez a lakosság igyekszik folyamatosan alkalmazkodni. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az innovatív szolgáltatások elterjedésével párhuzamosan elengedhetetlen a lakosság széleskörű edukációja.

Az Állami Számvevőszék társadalmi felelősségvállalásának kiemelt területe a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának erősítése, amely a COVID-19 világjárvány kihívásokkal teli időszakában kiemelt fontossággal bír. A járvány elleni védekezés érdekében hozott korlátozó intézkedések fokozatosan a készpénzmentes fizetési megoldások megismerésére, illetve az online ügyintézés használatára ösztönözték a lakosságot, melynek előnyeit megtapasztalva vélhetően tovább nő azoknak a száma, akik pénzügyeiket digitális formában intézik majd a járványhelyzet után is. Ezen tendenciát szem előtt tartva, illetve az új pénzügyi termékek, megoldások megjelenésében rejlő kockázatokat felismerve indokolttá vált, hogy az ÁSZ elemzői megvizsgálják a hazai pénzügyi piacokon is egyre meghatározóbbá váló pénzügyi innovációk, digitalizáció, illetve az ezeket támogató technológiák fejlődésének hazai és nemzetközi trendjeit.

Az ÁSZ folyamatosan elemzi és értékeli a pénzügyi tudatosság témakörét. A 2020. december 16-án közzétett elemzésben az ÁSZ szakértői arra mutattak rá, hogy az elmúlt négy évben háromszorosára nőtt a lakosság pénzügyi kultúráját fejlesztő programokban résztvevők száma. A 2021. március 11-én közzétett elemzésében pedig arra világítottak rá, hogy a fiatalok pénzügyileg magabiztosabbak, de továbbra is kockázatkerülők.

Az ÁSZ legújabb elemzése a különböző pénzügyi tudatosság fejlesztésére irányuló programokat, kutatásokat tekintette át, átfogó képet adva arról, hogy ezen programok mennyire biztosítják a pénzügyi tudatosság fejlesztését, illetve milyen mértékben támogatják a felelős és tudatos pénzügyi magatartás kialakulását, amely hozzájárul egyrészt a családok pénzügyi válságkezeléséhez a járványhelyzetben, másrészt pedig a fintech megoldások lakosság általi biztonságos használatához. Szintén az elemzés részét képezte két saját készítésű online felmérés eredményeinek a hasznosítása is, amelyek az ÁSZ Pénzügyi Tudatosság Projektjének Facebook oldalán voltak elérhetők.

Erősíteni kell a digitális pénzügyi tudatosságot

Az ÁSZ elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy igény van a digitális fintech innovációk által nyújtott kényelmi szolgáltatásokra, melyek használatára a magyar lakosság fokozatosan átáll. Az ÁSZ Pénzügyi Tudatosság Projektjének saját Facebook olvasói körében végzett felmérése alapján az látszik, hogy a kérdőívet kitöltők otthonosan mozognak a digitális térben, hiszen szinte mindegyikük szokott interneten vásárolni és megbízhatónak tartja az internetes vásárlást. A bankolási szokásokat tekintve is nagy számban használnak netbankot, vagy akár mobilbankot is a megkérdezettek, ugyanakkor erre jellemzően nem a pandémia okozta kényszer hatására tértek át, hanem már korábban is élvezték a digitális szolgáltatás előnyeit. Az ÁSZ szakértői azonban arra is rávilágítanak, hogy a digitális fejlődés eredményeként megjelent olyan eszközöket mint az okosóra, a virtuális kártya, vagy a telefonnal történő fizetés egyelőre kevesen használják. A fintech cégek szolgáltatásaiként megjelent fizetési formák közül ugyanis a válaszadók közel egyharmada egyikkel sem találkozott még a gyakorlatban. Összehasonlítva ezt azzal, hogy a válaszadók közel 80 százaléka megfelelőnek tartja a digitális pénzügyi ismereteit, levonható a következtetés, hogy a válaszadók azért nem használják ezeket a digitális eszközöket, mert nem ismerik azokat.

A kutatás eredményei tehát azt mutatják, hogy a fintech megoldások megjelenésével és a BigTech vállalatok által kínált innovatív szolgáltatások elterjedésével egyidejűleg a lakosság ismeretei hiányosak. Azonban - ahogy arra az ÁSZ elemzői is felhívják a figyelmet - a megfelelő, tudatos pénzügyi döntések meghozatalának alapja, hogy a magyar lakosság megismerje ezeket az újításokat a használatukhoz kapcsolódó előnyökkel, illetve a bennük rejlő kockázatokkal együtt. Továbbá a felhasználók kövessék is nyomon a fintech megoldások, valamint a szabályozási környezet változásait. A biztos tudás eléréséhez megfelelő tananyagok is szükségesek az alapismeretek célzott, gyakorlatban történő alkalmazásához - húzzák alá az ÁSZ elemzői.


A elemzést ide kattintva olvashatja el.