2021. április 12. 7:00

Középpontban a reziliencia. A Gazdasági és Monetáris Unió mélyülésének egyes mechanizmusai

A gazdasági reziliencia, a gazdaság rugalmassága, illetve sokkokkal szembeni ellenállóképessége az európai reformfolyamatok egyik centrális kategóriája. Proaktív, illetve adaptív dimenziót, az új környezet feltételeihez történő alkalmazkodás szükségességét is tartalmazza. A tanulmány a reziliencia alapdimenzióit: a sebezhetőség tényezőit, a sokkabszorpciót és a kilábalási képességet vizsgálva megállapítja, hogy a mélyintegráció rendszerének kölcsönhatásai, szinergiái hatásfokát a konvergencia és a reziliencia egymással is összefonódó hatásmechanizmusai határozzák meg. A reziliencia megközelítése új iránytűt nyújthat a nemzeti gazdaságpolitikák számára is. Az egyes tagállamok gazdasági rezilienciájának növelése révén a nemzeti szinten megvalósuló strukturális reformok is csökkenthetik az anticiklikus (nemzeti fiskális vagy közös monetáris) politikák terheit az euróövezeti gazdaságok stabilizálásában. (Pénzügyi Szemle 2021/1.)

Halmai Péter

A gazdasági reziliencia három dimenzióban (sebezhetőség, abszorpció, helyreállás) történő értelmezése segítséget nyújthat a ható tényezők, illetve lehetséges támogató politikai területek azonosítására. Az integráció további mélyülése a termékek és a szolgáltatások piacai esetében - a diverzifikált exportpiacok és intermedier erőforrások révén - a tagállamok sokkokkal szembeni sebezhetőségének a csökkenéséhez vezethet.

A mélyülő gazdasági integráció erősíti a relatív árak rugalmasságát. Fékezheti az üzleti ciklus ingadozását a kibocsátásban és a foglalkoztatásban. Ezért a tagállamok sokkabszorpciós kapacitása növekedhet. A sokk az erőforrások reallokációját igényli a fenntarthatatlan növekedést megvalósító területek felől a fenntarthatóbb növekedési potenciált képező területek irányában. A további mélyülés az erőforrások gyorsabb reallokációja révén várhatóan a gazdaság sokk utáni gyors helyreállási kapacitását is erősítheti.

Középpontban a reziliencia. A Gazdasági és Monetáris Unió mélyülésének egyes mechanizmusai


A termékek és szolgáltatások belső piaca mélyítését a további részpiacoknak (tőke- és munkapiacok) szükségképpen követniük szükséges. Különösen lényeges a bankunió teljes kiépítése és a tőkepiaci unióban történő jelentős előrehaladás.

A munkapiac és a szociális politika további erősítése a flexicurity (rugalmas biztonság) elvek mentén szintén alapvető jelentőségű. Egyidejűleg segítheti a változások társadalmi elfogadhatóságát.

...

Halmai Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.