2021. június 01. 7:00

Mesterséges intelligencia a közigazgatásban - az érdemi ügyintézés támogatása

A mesterséges intelligencia (MI) egyre népszerűbb fogalom, bár gyakran csak marketingeszközként használják olyan tevékenységek megcímkézésére, amelyek igencsak távol állnak a MI-től. A cikk célja, hogy bemutassa, valójában milyen mesterségesintelligencia-eszközök - szakértői rendszerek - alkalmazhatók érdemi ügyintézésre a közigazgatásban. Az érdemi ügyintézés vége mindig valamilyen döntés, amelyet a törvényi előírások szerint részletesen indokolni kell. A szakértői rendszerek ezt megteszik. Az MI-eszközök másik nagy csoportja, a gépi tanuláson alapuló megoldások, fekete dobozként működnek, bemeneti adatokat képeznek le kimeneti adatokra, a megoldás indoka így nem ismert. Ezért ezek az eszközök közvetlenül érdemi ügyintézésre nem alkalmasak, de támogathatják a szakértői rendszerekkel történő ügyintézést. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a technológiák alkalmazásának komoly feltételei és hozadékai vannak. (Pénzügyi Szemle 2021/1. Különszám)

Fejes Erzsébet - Futó Iván

A cikkben megvizsgáltuk, hogy a mesterséges intelligenciaeszközök két nagy családja - szakértői rendszerek és a gépi tanulás - hogyan használható a közigazgatásban, különös tekintettel az érdemi ügyintézésre, amely mindig valamilyen döntéssel ér véget.

Mivel a döntést a közigazgatásban az (Ákr) 81. § (1) alapján indokolni és dokumentálni kell, a fekete dobozként működő gépi tanulórendszerek ennek közvetlenül nem tudnak eleget tenni.

Normatív szabályozás esetén a szakértői rendszerek érdemi döntést hozhatnak, amenynyiben méltányosság gyakorlására van lehetőség, akkor döntéstámogatásra használhatók. A szakértői rendszerek, pont a "szabályalapúság" okán az érdemi ügyintézés mellett hatékony eszközök lehetnek az ellenőrzések, vagy akár az öntesztek területén is.

A szakértői rendszerek megfelelő és hatékony működésének feltétele, hogy a szakrendszerek felé illetve a szakrendszerek között kiépüljenek a kapcsolatok, valamint, hogy a normatív szabályrendszert pontosan és naprakészen tudjuk lekövetni. Az ügyek és az ügyfelek azonosítása területén kiemelt szerepet kaphatnak a gépi tanulást alkalmazó MI-megoldások (kép-, hang-, szövegfeldolgozás, személyek képi azonosítása stb.). Így tudnak összekapcsolódni a különböző MI-technológiák, támogatva a közszolgáltatásaink digitalizációját.


A mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások esetében a feldolgozás alapját jelentő adatok minősége (hitelessége, megbízhatósága, aktualitása) és azokról való megfelelő ismerettel való rendelkezés alapfeltétel.

Már jelenleg is komoly fejlesztések zajlanak az e-közigazgatás területén, egyre több MI-alapú megoldás kerül bevezetésre. Ezt a tendenciát tovább erősíti az elfogadott MI-stratégia végrehajtása. "Cél a közszolgáltatások elektronikus elérésének, digitalizációjának elősegítése, melyben az MI egy az alkalmazható technológiák közül", fogalmaz az MMIS. Cikkünkkel az MI egyik ága, a szakértői rendszerek közszolgáltatásokban való hasznosíthatóságára szerettük volna felhívni a figyelmet.

Lehetnek általános megoldások, melyeket mintegy elemet beilleszthetünk a megoldásainkba (például képfelismerés, nyelvi értelmezés, hangfelismerés, azonosítás), de vannak olyan MI-megoldások, amelyeknél inkább a módszer az, ami egy másik területen alkalmazható. Mindkét dolog fontos, az általános megoldás és módszer is, és ezek ismerete, hogy gyors eredményeket érhessünk el a közszolgáltatások digitalizációjánál.

A Covid-19-járványügyi helyzet robbanásszerű hatással volt a digitális átállásra, a kapcsolattartás valóban digitális útra terelődött, de szükséges a belső ügymenetek technológiával való támogatása is. Az MI, és ezen belül a szakértői rendszerek, a kapcsolódó módszerek alkalmazásával, segíteni tudják az elektronikus közszolgáltatások hatékonyságának növekedését. Nem beszélve arról, hogy a szakértői rendszerek (más néven szimbolikus MI) bevezetésének már a tervezéskor is erős standardizációs hatása van. Hiszen nem lehet előre lépni a szabályok meghatározása nélkül, így már a bevezetés tervezése is előnyökkel jár. Cikkünkkel szerettük volna felhívni a figyelmet a szakértői rendszerek hasznosíthatóságára a közszolgáltatások modernizációjában.

...

Fejes Erzsébet az Állami Számvevőszék közgazdásza, Futó Iván egyetemi tanár, a Multilogic Kft partnere

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.