2014. február 01. 22:20

Mitől függ a bevándorlás mértéke az Európai Unióban? (Joakim Ruist)

Az Európai Unió egyik legfőbb alapelve a munkaerő szabad áramlása, ami az utóbbi években komoly vitára adott okot számos fejlett országban. A vita egyik legfontosabb alapkérdése az, hogy a bevándorlók mi alapján választanak maguknak célországot.

Joakim Ruist, a University of Gothenburg kutatója elemzésében rámutat, hogy alapvetően két szempont alapján dönt a legtöbb bevándorló. Az első szempont a nyelv, vagyis a bevándorlók igyekeznek azokba az országokba költözni, ahol ismert és tanult nyelven beszélnek (angol vagy német többnyire).

A másik szempont az állam mérete, azaz minél alacsonyabb az újraelosztás mértéke egy fejlett európai országban, annál szívesebben mennek oda a képzett külföldi munkavállalók, és minél nagyobb az állam mérete, annál szívesebben költöznek oda a képzetlen bevándorlók. Az ok egyszerű, minél képzettebb egy bevándorló, annál magasabb fizetésre számít, és minél kisebb az állami újraelosztás, annál több marad a zsebben.

A kutató arra is rámutat, hogy a fogadó ország számára a képzett munkavállalók érkezése az üdvös, vagyis elsősorban azok a célországok nyernek a bevándorlással, akik széles körben beszélt nyelvvel rendelkeznek és alacsony állami újraelosztást tartanak fent.

Az eredeti elemzés itt érhető el.