2021. április 20. 10:00

Szempontok felelős állami cégvezetőknek

A fenntarthatóság és a továbblépés kulcseleme, hogy a tulajdonosi joggyakorló a társaságok vezetőivel szemben olyan követelményeket határozzon meg, amelyek magukban foglalják a napjainkban igen dinamikus változások által generált kihívásokat is - többek között erre hívják fel a figyelmet az ÁSZ elemzői az állami tulajdonú gazdasági társaságok felelős vezetője szerepéről szóló elemzésükben. Az ÁSZ 2017. és 2020. között összesen 51 állami tulajdonban álló gazdasági társaságnál értékelte a vezetői teljesítményt, így a tapasztalatait összegezve rálátást nyert a felelős vezetés lényeges elemeire, amelyek a közpénzzel, közvagyonnal való hatékony, eredményes gazdálkodás, így a jól irányított állam szempontjából kulcsfontosságúak. Az ÁSZ elemzői rámutatnak, hogy az állami társaságok eredményes és hatékony működése nagymértékben függ a vezető teljesítményétől.

Az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok jelentős mértékű közvagyonnal gazdálkodnak, ezért szabályszerű, átlátható, elszámoltatható működésük és gazdálkodásuk kiemelt közérdek, ami nem biztosítható a társaságok hatékony és eredményes irányítása nélkül. A közjavak szolgáltatása, valamint az üzleti szektorban való sikeres tevékenység alapfeltétele a kihívásokra és változásokra rugalmasan és gyorsan reagáló szervezeti struktúra és kultúra kialakítása, ami a koronavírus járvány miatt kialakult globális válságban még inkább felértékelődött. A vezetőknek szervezeteiket oly módon kell menedzselniük, hogy gyorsan reagálni tudjanak a változásokra. Az ÁSZ elemzői rámutatnak azokra a kulcsterületekre, amelyek kiemelt szerepet játszanak a társaságok szabályos, célszerű, eredményes, hatékony működésében és gazdálkodásában.

Az elemzés szerint a szervezeti fennmaradás, hatékonyság, a fejlődés egyik tényezője az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében is, hogy a társaság rendelkezzen stratégiával, egyértelmű koncepcióval és jövőképpel, amely rögzíti a társaság célkitűzéseit és meghatározza a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat. Az elemzők rámutatnak, hogy a vagyoni helyzet és az eredményesség átláthatóságát leginkább a társaságok éves beszámolója teszi lehetővé. Az éves számviteli beszámolónak a társaságok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia.

Az ÁSZ szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a belső kontrollrendszer keretében a társaság vezetőjének indokolt a szervezet minden szintjén érvényesülő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, és nyomon követési rendszert kialakítania, működtetnie és fejlesztenie. A belső kontrollrendszer működtetése csökkentheti a közpénzfelhasználás szabályosságát, átláthatóságát, elszámoltathatóságát veszélyeztető kockázatokat.

Az ÁSZ elemzői kiemelik, hogy a felelős vezetőnek a társaság működtetése során az alkalmazott vezetők és munkavállalók tekintetében biztosítania kell a törvényi előírások betartását. Emellett a munkáltatói jogkör gyakorlása kapcsán kiemelten fontos az egyértelmű felelősségi rendszer kialakítása, az emberi erőforrások hatékony felhasználása, az egyéni és a szervezeti célok összhangjának biztosítása, továbbá a teljesítményértékelési rendszer működtetése.

Az elemzők hangsúlyozzák, hogy az integritási kontrollok kialakítása és alkalmazása csökkenti a korrupciós kockázatokat, támogatja a szervezeti értékrendnek megfelelő munkavállalói és vezetői magatartás megvalósulását. Emellett hozzájárul a szervezet számára megfogalmazott vagy általa kinyilvánított elveknek és értékeknek megfelelő működéshez.

Szempontok felelős állami cégvezetőknek

Az ÁSZ elemzői mindezek mellett rámutatnak, hogy az alkotmányos elveknek és társadalmi elvárásoknak jobban megfelelő felelős vezetői magatartás elérésében továbblépési lehetőséget jelent a stratégiai akcióképesség fokozására irányuló tulajdonosi elvárások erősítése, az eredményes, hatékony, gazdaságos működéshez és gazdálkodáshoz kapcsolódó alapvető elvárások meghatározása annak érdekében, hogy a társaságok teljesítményalapú működése megvalósulhasson.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a számvevőszéki jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Ezekben az ÁSZ szakértő elemzői nem megállapításokat tesznek, hanem összefüggésekre, hatásokra világítanak rá, felhívják a figyelmet az adott területen jelentkező gazdasági és társadalmi dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatják az eredményeket.


Az elemzést ide kattintva olvashatja el.