2021. április 22. 10:00

Szükség van-e a közadatkereső rendszerre?

Indokolt a közadatkereső rendszer létjogosultságának, céljának és működésének felülvizsgálata a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülése, illetve az erre fordított közpénz célszerűségének és eredményességének értékelése szempontjából - erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben. A rendszer és működése áttekintése alapján az ÁSZ elemzői rámutatnak: a közadatkereső rendszer nem teljes körű és nem aktualizált adatállománya megtéveszti a felhasználókat, ezért a közadatkereső jelenleg nem alkalmas a céljának megvalósítására, a közadatok elérhetőségének biztosítására.

Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez, amelyet az államnak úgy kell biztosítania, hogy az erre fordított közpénz célszerűen és eredményesen kerüljön felhasználásra. Az a költségvetési kiadás, amelynek nincs előre meghatározott célja, vagy nem éri el a megjelölt célt, nem lehet sem célszerű, sem eredményes, így elköltésének létjogosultsága is megkérdőjelezhető. Az Állami Számvevőszék elemzői az alaptörvényi elvek érvényesülése szempontjából tekintették át: célszerű és eredményes-e az interneten elérhető közadatkereső rendszer (www.kozadattar.hu) működtetése? Az elemzés indokoltságát erősítette, hogy a COVID-19 járvány alatt a digitális szolgáltatások iránti igény megnőtt: különösen fontos, hogy teljes körű, aktualizált információk álljanak a lakosság rendelkezésére. A közadatkereső 2005-ben történt létrehozásának céljaként a vonatkozó törvény a közadatok egyszerű és gyors elérhetőségének elősegítését határozta meg.

Szükség van-e a közadatkereső rendszerre?

Az ÁSZ elemzői felteszik a kérdést, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alaptörvényi jog érvényesüléséhez 2021-ben szükség van-e költségvetési forrásokból finanszírozott, 2005-ben létrehozott központi adatbázisra? A közadatkereső rendszerben megjelenítendő adatoknak a közfeladatot ellátó szervezetek honlapján is elérhetőek kellene lenniük. Ezért kérdéses, hogy a párhuzamos közzétételre célszerű-e adófizetői forintokat költeni. Felmerül a kérdés, hogy jelent-e hozzáadott értéket az állampolgárok számára a közadatkereső rendszer működtetése, arra figyelemmel, hogy az állampolgárok túlnyomó része az ingyenes internetes kereső alkalmazásokat használja. Az egyszerű és gyors keresés, mint a közadatkereső rendszer deklarált célja megvalósulhat-e a közadatkereső használata és közpénz felhasználása nélkül? - vetik fel az ÁSZ szakértői.

Az ÁSZ elemzői továbbá rávilágítanak arra, hogy a közadatkereső rendszer a működésében feltárt hiányosságok miatt nem eredményes és emiatt nem is lehet célszerű. A közadatkereső rendszerbe a közfeladatellátó szervezeteknek csak töredéke (egyötöde) regisztrált és közölt adatokat a rendszert működtető Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. felé. A közölt adatok számos esetben hiányosak és nem aktualizáltak, továbbá nem biztosított az adatok megbízhatósága és hitelessége sem. A közadatkeresőben lévő komoly adathiány miatt a közadatok elérhetősége mint cél nem teljesül. A nem teljes körű és nem aktualizált adatállomány megtéveszti a felhasználókat, ezért a közadatkereső nem alkalmas a céljának megvalósítására, a közadatok elérhetőségének biztosítására - húzzák alá az ÁSZ elemzői.

A közérdekű adatok megismerhetőségét, az átláthatóságot értékelő nemzetközi felmérések szempontként figyelembe veszik az országok közadat portáljait, illetve a közadatkereső rendszerek használhatóságát. A közadatkereső rendszer fentiekben részletezett hiányosságai miatt az a téves kép alakul ki hazánkkal kapcsolatban, hogy a közérdekű adatok megismerése és az átláthatóság alacsony szinten biztosított Magyarországon - figyelmeztetnek az ÁSZ szakértői.

Szükség van-e a közadatkereső rendszerre?

Mindezek miatt az ÁSZ elemzői szerint indokolt a közadatkereső rendszer létjogosultságának, céljának és működésének felülvizsgálata az Alaptörvényben foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülése, illetve az erre fordított közpénz célszerűsége és eredményessége szempontjából.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a számvevőszéki jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Ezekben az ÁSZ szakértő elemzői nem megállapításokat tesznek, hanem összefüggésekre, hatásokra világítanak rá, felhívják a figyelmet az adott területen jelentkező gazdasági és társadalmi dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatják az eredményeket.


Az elemzést ide kattintva olvashatja el.