2021. június 02. 10:00

Új tagokkal bővült a Pénzügy Szemle szerkesztőbizottsága

Az Állami Számvevőszék Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága hat új taggal bővült. Domokos László szerkesztőbizottsági elnök május 31-én ünnepélyes keretek között átnyújtotta szerkesztőbizottsági kinevezési okiratát Rigó Csaba Balázsnak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének; Szegedi Krisztinának, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektor-helyettesének; Veresné Somosi Mariann-nak, a Miskolci Egyetem dékánjának; Huzdik Katalinnak, a Metropolitan Egyetem dékán-helyettesének; valamint Vargha Bálint Tamásnak, az ÁSZ projektvezetőjének. Hivatalos távollét miatt Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja vehette át Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezési okiratát.

Domokos László szerkesztőbizottsági elnök köszöntötte az ünnepélyes okiratátadó eseményen jelen lévő új és régi szerkesztőbizottsági tagokat, valamint az őket kísérő vendégeket. A szerkesztőbizottság újonnan kinevezett tagjai olyan elismert kutatók, tudósok és intézményvezetők, akiknek a lapban megjelent publikációi jelentős tudományos és szakmai elismerést vívtak ki korábban már szoros szakmai együttműködést alakítottak ki az Állami számvevőszék tudományos műhelyeivel és folyóiratával.

A szerkesztőbizottság elnöke nyitóbeszédében ismertette a Pénzügyi Szemle célkitűzéseit és jövőbeli irányvonalait. A folyóirat célkitűzése, hogy biztosítva a tudományos szabadságot, aktuális, a közpénzügyek szempontjából releváns témákban jelenjenek meg publikációk. A Pénzügyi Szemle folyóirat az online vizualizáció világában is fejlődik, ezt szolgálja a Pénzügyi Szemle Online honlapjának teljes körű modernizációja. A Pénzügyi Szemle célja emellett, hogy a szakmai- tudományos és közéleti viták egyik kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi platformja legyen. A folyóirat immáron hat lapszámmal jelenik meg, az új szerkesztőségi és szerkesztőbizottsági tagok kinevezésével tovább fejlődik az a személyi és szakmai háttér, amely biztosítja az évek óta egyre nagyobb számban érkező, új kéziratok magas színvonalú lektorálását és szerkesztőségi feldolgozását.

Németh Erzsébet felelős szerkesztő ismertette a folyóirat legújabb eredményeit. A 2021-es évtől kezdődően a SCImago Journ&Coutnry Rank (SJR) elnevezésű, nyilvánosan elérhető portál is rangsorolja a Pénzügyi Szemlét, ami azt mutatja, hogy a nemzetközi olvasóközönség számára is széleskörben elérhetővé vált a folyóirat. Az SJR-en szereplő mutató a Scopus nemzetközi adatbázisban található hivatkozott folyóiratok láthatóságát mutatja. Különösen nagy eredmény, hogy a Pénzügyi Szemlét Q4-es kategóriába sorolták, ugyanis csak a 2020 után közölt kéziratait listázza a Scopus. Szintén fontos teljesítmény, hogy a Scopus nem csak Pénzügy (Finance) alkategóriába, hanem a Közigazgatás (Public Administration) alkategóriába is besorolta a folyóiratot. Fontos eredmény, hogy a legfrissebb lapszámokban megjelenő publikációk közül több is rendelkezik egy vagy több hivatkozással a Scopusban.

A Pénzügyi Szemle szerkesztősége az utóbbi években jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a legrangosabb és leglátogatottabb nemzetközi adatbázisok is listázzák a folyóiratot. Az Állami Számvevőszék és a Kínai Nemzetközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) együttműködési megállapodást kötött egymással, amely értelmében 2021-től már a Pénzügyi Szemle 2010 óta írt cikkei elérhetővé váltak a CNKI tudományos adatbázisaiban. A CNKI kb. 27.000 intézménnyel áll kapcsolatban, így összesen több mint 60 millió felhasználóhoz juthatnak el a Pénzügyi Szemle publikációi. A platformnak napi szinten 16 millió, éves szinten 5.8 milliárd megtekintése volt és 2,3 milliárd cikk letöltés történt 2019-ben. Az együttműködésnek köszönhetően a Pénzügyi Szemle cikkeinek kínai olvasottsága 2021-ben többszörösére nőtt.

Az új szerkesztőbizottsági tagok a kinevezési okiratok átvételét követően röviden ismertették álláspontjaikat azt illetően, hogy miképpen lehetne a folyóirat célkitűzéseit megvalósítani és milyen témák feldolgozásával lehetne növelni a folyóirat olvasottságát, valamint javítani nemzetközi pozícióit. Rigó Csaba Balázs szerint fontos aktuális témáknak a feldolgozása, mint amilyen a fiskális stabilitás, a versenyképesség, a versenyjogi eljárások, vagy a digitalizáció és a fenntarthatóság mérése. A Gazdasági Versenyhivatal sok mikroadattal rendelkezik, így az intézmény szakértőinek tollából származó, Pénzügyi Szemlében megjelenő írásokkal lényegesen hozzá tud járulni a folyóirat szakmai célkitűzéseinek eléréshez. A szerkesztőség üdvözölte Veresné dr. Somosi Mariann azon kezdeményezését, hogy aktívabban meg kell szólítani és publikálásra ösztönözni egyes nemzetközi kutatócsoportokat. Veresné dr. Somosi Mariann ezen kívül a minőségi kutatási módszertan és a teljesítménymenedzsment témáit javasolta megfontolásra a jövőbeli lapszámok fókusztémáinak meghatározásánál. Vargha Bálint Tamás szerint érdemes a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni a folyóirat nemzetközi beágyazottságára, a járvány utáni gazdasági helyzet elemzésére, valamint arra, hogy az egyes gazdasági kérdések miképpen kapcsolódnak a közjó fenntarthatóságához. Parragh Bianka a fenntarthatóság és a versenyképesség vizsgálatának fontosságáról értekezett.