2017. július 12. 9:49

ÁSZ-elemzés a maradványok és az uniós források hatásáról a költségvetés szerkezetére

Kockázatot jelenthet az egyenlegcél alakulása szempontjából, ha a költségvetési maradvány keletkezése és felhasználása az egyes évek között nem egyenletes. Az Állami Számvevőszék elemzése a 2012-2015. évi zárszámadások adatai alapján megállapította: az így keletkező kockázat mértéke évente százmilliárdos nagyságrendű, így indokolt lenne a következő évben felhasználható maradványok keletkezését a szükséges minimumra csökkenteni. Az elemzés arra is rámutat, hogy a felelős költségvetési politika és kedvező gazdasági folyamatok a vizsgált időszakban elősegítették a kockázatok csökkentését s a kívánt egyenlegcél teljesülését. A központi költségvetés funkcionális kiadási szerkezetét tekintve az egyes fő funkciók esetében szerkezetváltozás történt 2012 és 2015 között, amelyben jelentős szerepe volt az uniós forrásoknak is.

Szerzők:
Dr. Pulay Gyula -€ Dr. Simon József

Feldolgozott elemzés:
A maradványok keletkezésének és felhasználásának, valamint az uniós források hatása a költségvetés szerkezetére


A cikk teljes terjedelemben itt érhető el.

{{Dr. Pulay Gyula-Dr. Simon József, 2017. július, Állami Számvevőszék}}