Konferenciák

Fókuszban a nemzetiségi önkormányzatok integritása - ÁSZ-konferencia

2019. május 30. 14:52:28
A nemzetiségi önkormányzatok korrupciós kockázatait, az ÁSZ integritás felmérésének nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó eredményit, illetve az ÁSZ szabályszerűséget vizsgáló elemzésének következtetéseit ismertették az Állami Számvevőszék által szervezett, Fókuszban: az országos nemzetiségi önkormányzatok intézményei című Jó gyakorlatok konferencia előadói.


Warvasovszky Tihamér: Vezetőképzéssel is támogatjuk az ellenőrzötteket

Magyarország Alaptörvényének nemzeti hitvallása kinyilvánítja, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők - nyitotta előadását Warvasovszky Tihamér. Rámutatott: ezért is tartjuk rendkívül fontosnak, hogy az Állami Számvevőszék a maga eszközeivel támogassa a magyarországi nemzetiségi önkormányzatokat a közpénzek szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásában. Az ÁSZ alelnöke előadásában felidézte: 2013-tól kezdve több mint 200 települési nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését végeztük el, valamint lefolytattuk a 13 országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését illetve utóellenőrzését. Az ellenőrzési tapasztalatainkat tanulmányban is összegeztük, a megállapításainkat, következtetéseinket pedig a Magyarországi nemzetiségek országgyűlési bizottságával több alkalommal is megosztottuk - emlékeztetett Warvasovszky Tihamér.

 

Warvasovszky Tihamér

 

A támogatás jegyében adtuk közre az Állami Számvevőszék honlapján a nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű, az integritás elveinek megfelelő működését támogató öntesztünket és e cél érdekében szerveztük meg a mai szemináriumunkat, illetve indítjuk el a következő hetekben zajló vezetőképző programunkat is - folytatta Warvasovszky Tihamér. Leszögezte: az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata, stratégiai célja a tanácsadás, a tudásmegosztás és a támogatás. Az előadás teljes egészében itt olvasható.

Varga Edit a nemzetiségi önkormányzatok szabályszerűségéről

Varga Edit, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője az ÁSZ Jó gyakorlatok konferenciáján tartott előadásában az ÁSZ 2019 áprilisában nyilvánosságra hozott elemzésének tapasztalatait mutatta be, amely elemzésben a számvevők a magyarországi országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában közfeladatot ellátó intézmények 2014-2016. közötti működését értékelték. A számvevők az elemzésben öt fő témára fókuszáltak, ezek a fenntartói feladatellátás, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége, a vagyongazdálkodás szabályszerűsége és az intézményt érintő szervezeti/szerkezeti átalakítások szabályszerűsége voltak.

 

Varga Edit

 

Az eredmények értékelése során Varga Edit bemutatta, hogy a fenntartók az esetek mintegy felében megfelelően gyakorolták az ellenőrzött intézményekkel kapcsolatos alapítási, irányítási, ellenőrzési és munkáltatói jogaikat. Ezzel szemben az intézmények vezetői nem gondoskodtak megfelelően a belső kontrollrendszer kialakításáról, így a szabályszerű közpénzfelhasználás feltételeinek kialakítását nem biztosították. Az ÁSZ elemzése ugyancsak kimutatta, hogy az ellenőrzöttek pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű, az intézmények vagyongazdálkodásának elemzése pedig azt tárta fel, hogy a vizsgált 13 intézményből mindössze négy működött szabályszerűen. A szervezeti/szerkezeti átalakításokra vonatkozó ellenőrzés feltárta, hogy a vizsgált időszakban két intézmény esetében került sor szervezeti átalakításra, az erre vonatkozó irányító szervi döntést mindkét esetben szabályszerűen hozták, az átalakítással kapcsolatos feladatok végrehajtása azonban egyik esetben sem történt szabályszerűen - húzta alá Varga Edit. Az előadás teljes egészében itt olvasható.

Győrvári Gábor: Az integritás érvényesüléséhez az emberi tényező a legfontosabb

A Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2012 óta működik az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában. A fenntartóváltás idején az intézmény vezetése úgy döntött, hogy az integritás módszerével szervezi meg és működteti az iskolát, így azóta folyamatosan arra törekszik, hogy az államtól kapott, köznevelésre fordítható támogatásokat eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan használják fel - hangsúlyozta előadásában Győrvári Gábor Zoltán, a pécsi Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon igazgatója.

 

Győrvári Gábor

 

Győrvári Gábor az integritás alapú működést úgy fogalmazta meg előadásában, miszerint az adott szervezet a kinyilvánított értékei és elvei szerint tevékenykedik. A horvát iskola életében ez a koncepció 3 csoportra osztható: szakmai értékek (pl. közérdek szolgálata), nevelés-oktatási gyakorlat értékei (pl. a nemzetiségi horvát nyelv túlsúlyának biztosítása), valamint a pénzügyi, gazdálkodási értékek (pl. átláthatóság). Az elvek érvényesítése érdekében ezáltal a legfőbb feladat az értékeknek megfelelő belső szabályozások elkészítése, a szabályozási környezet kialakítása. Az előadás teljes egészében itt olvasható.

Németh Erzsébet: Kockázatok és kontrollok a nemzetiségi önkormányzatoknál

Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője előadásában az ÁSZ által immáron nyolcadik alkalommal elvégzett integritás felmérésének megállapításait mutatta be, külön fókuszálva a felmérésben szereplő nemzetiségi önkormányzatok eredményeire. A felmérésben 2018-ban minden eddigieknél több, összesen 3451 intézmény vett részt, köztük 32 nemzetiségi önkormányzat. Az eredmények értékeléseként Németh Erzsébet rámutatott, hogy a nemzetiségi önkormányzatokat alacsony kockázati szint és az átlagnál alacsonyabb kontrollszint jellemzi.

 

Németh Erzsébet

 

Ezt az alacsony kockázati szintet szemlélteti például, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mindössze 10 százalékban végeznek közszolgáltatásokat, szemben a 80 százalékos intézményi átlaggal, és EU-s támogatásokat is csupán 6 százalékban használnak fel, ami ugyancsak jóval alacsonyabb arány a 41 százalékos intézményi átlagnál. Kiválóan példázza az alacsonyabb kockázati szintet továbbá a közbeszerzési eljárásokban való alacsony részvétel - 7 százalék, szemben a 35 százalékos intézményi átlaggal - és az ingatlanhasznosítás alacsony aránya - 10 százalékukra jellemző, szemben a 37 százalékos intézményi átlaggal. Az átlagnál alacsonyabb szintű kontrollra Németh Erzsébet példaként hozta fel, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mindössze 16 százaléka tesz közzé stratégiát - intézményi átlag 52 százalék -, 29 százaléka rendelkezik etikai szabályzattal - intézményi átlag 64 százalék -, illetve 29 százaléka tesz nyilatkozatot egyéb érdekeltségekről - intézményi átlag 49 százalék. Az előadás teljes egészében itt olvasható.