Konferenciák

Fókuszban a szociális és gyermekvédelmi intézmények

2018. március 22. 13:44:46
Az ÁSZ 2016-ban és 2017-ben összesen négy gyermekvédelmi és hét szociális feladatot ellátó intézményt értékelt, az ellenőrzött intézmények mindegyikénél előfordultak hiányosságok, a gyermekvédelmi, valamint a szociális ellátást biztosító intézmények ellenőrzésével az ÁSZ hozzáadott értéket teremt a közpénzek szabályos felhasználásában - sok más érdekesség mellett ezek a megállapítások hangoztak el az Állami Számvevőszék által szervezett, "Fókuszban a szociális és gyermekvédelmi intézmények" című "Jó gyakorlatok" szemináriumának nyitókonferenciáján.


Warvasovszky Tihamér: Az integritás vezet a minőségi közszolgáltatásokhoz

Állami Számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát - hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke. Egy 2015-ös országgyűlési határozat alapján az ÁSZ kiszélesítette vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét, hogy ezáltal támogassa a költségvetési szerveket és az érintett gazdasági társaságokat az átlátható, eredményes és hatékony gazdálkodásban. Warvasovszky Tihamér emlékeztetett: az ÁSZ ennek a kezdeményezésnek a keretein belül újította meg együttműködését a Miskolci Egyetemmel, mellyel 2016 februárjában közösen létrehozták a Közszolgáltatási menedzsment intézeti tanszéket. Az etikus vezetőképzést célzó együttműködés első posztgraduális oktatási programja a közszféra gazdasági vezetőit, valamint a gazdálkodási döntések előkészítésében és ellenőrzésében résztvevő szakembereket szólította meg, míg a második program már kifejezetten a költségvetési intézmények első számú vezetői számára készült.

 

 

A programba történő ingyenes bekapcsolódás lehetőségét elsőként a múzeumok igazgatói, főigazgatói részére ajánlottuk fel. A Számvevőszék az első tapasztalatok alapján idén további közpénzügyi területekre, többek közt a gyermekvédelmi és szociális intézményekre is kiterjeszti - mondta az ÁSZ alelnöke. Warvasovszky Tihamér hozzátette: a gyermekvédelmi és szociális ellátást biztosító intézmények ellenőrzését az államháztartás központi alrendszerből történő közpénz felhasználása, az intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt állami vagyon nagyságrendje indokolta.

Az alelnök szerint a szemináriumra vonatkozó igényt mutatja az is, hogy a gyermekvédelmi és szociális intézmények eddig elvégzett ellenőrzései során a középirányítók és az intézmények részéről számos mulasztás, hiba vagy szabálytalanság fordult elő. Az intézmények ellenőrzése során megállapítható volt, hogy az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás, valamint a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményei nem érvényesültek maradéktalanul, és elmaradt az eredményességet mérő indikátorok kialakítása is. Szintén komoly probléma volt, hogy az ÁSZ az ellenőrzött intézmények mindegyikénél hiányosságokat azonosított a belső kontrollrendszerek kialakításában. Warvasovszky Tihamér előadásáról bővebben itt olvashat.

Salamon Ildikó: Alkotmányos elvárás az átlátható közpénzkezelés

Salamon Ildikó, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az ÁSZ 2016-ban és 2017-ben összesen négy gyermekvédelmi és hét szociális feladatot ellátó intézményt értékelt. Az ellenőrzések a 2011 és 2014 közti, illetve a 2012 és 2015 közötti időszakot érintették, és olyan fókuszterületekre terjedtek ki, mint az irányítószervek feladatellátása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a költségvetési szerv pénzügyi és vagyongazdálkodása, az intézményt érintő szervezeti, szerkezeti átalakítások, valamint az integritásszemlélet érvényesülése. A felügyeleti vezető szerint az ellenőrzött intézmények mindegyikénél előfordultak hiányosságok - jellemzően több fontos területen is.

 

 

Az irányító - vagy középirányító - szervi feladatellátás terén gyakran előfordult, hogy az intézmények nem érvényesítették, nem kérték számon, nem ellenőrizték az erőforrásokkal való szabályszerű, illetve hatékony gazdálkodás követelményeit. A középirányító szervek vagyonkezelőként nem gondoskodtak a nemzeti vagyon átlátható működtetéséről, és visszatérő hiányosság volt az is, hogy az intézmények nem ellenőrizték az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának végrehajtását.

A felügyeleti vezető hangsúlyozta, hogy a kontrollkörnyezet kialakítása jellemzően egyik ellenőrzött intézménynél sem volt megfelelő, mert a kialakított belső szabályozások nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzések sorozatos hiányosságokat tártak fel többek között a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer vagy az operatív tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszer kialakításánál és működtetésénél. Salamon Ildikó előadásáról bővebben itt olvashat.

Nyitrai Imre: Fontos a jogszabályban rögzített fenntartói ellenőrzési kötelezettségek megvalósulása

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadásában ismertette az ágazati gazdasági kormányzati célkitűzéseket. Mint mondta: "célunk, hogy minél kevesebből, minél több segítséget tudjunk nyújtani." Hozzátette: annak megválaszolásában, hogy mekkora és milyen ellátórendszer az, ami a kihívásokra válaszolni képes, ott a mennyiségi és minőségi kérdések nem elválaszthatóak egymástól.

 

 

A mennyiségi kérdések megválaszolását egyrészt segítik a jól körülhatárolt jogszabályok, melyek a kötelezettségeket kijelölik, valamint iránymutatást ad a szigorú kapacitás szabályozás is, természetesen a szükségletek és igények meghatározása mellett - ismertette a helyettes államtitkár. Mint mondta: a minőség kérdésével kapcsolatos vizsgálatunkat a hatékonyság és a hatásosság oldaláról is elvégezhetjük, mely dimenziók további kérdéseket vetnek fel. Adott forrásból milyen ellátást nyújt valaki? Ki tudja-e ezt gazdálkodni a kapott támogatásból, illetve abból milyen minőséget tud nyújtani? Nyitrai Imre ezzel kapcsolatosan elmondta: akár csak a fizikai minőséget mérve, hatalmas eltérések vannak. Nyitrai Imre előadásáról bővebben itt olvashat.

Németh Erzsébet: Rendszerszinten javult az integritás szintje a magyar közszférában

Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője előadása kezdetén bemutatta a 2017-ben már hetedik alkalommal elvégzett, a közszféra intézményeinek korrupciós kockázatait, illetve a korrupció ellen védelmet biztosító kontrollok kiépítettségét értékelő Integritás-felmérést. A kutatáshoz tavaly minden korábbinál több szervezet szolgáltatott adatot, háromszor annyi, mint a program indulásakor. A felmérés megállapította: az öt évvel ezelőtti eredményekhez képest a hazai közintézmények integritás kockázatai trendszerűen csökkentek, rendszerszinten javult az integritás szintje a magyar közszférában. Az ÁSZ kutatásának eredményei bizonyították továbbá: a felmérésben való részvétel önmagában is erősíti az integritás tudatosságot.

 

 

A szociális ellátóintézményekre is kiterjedő kutatás fontos változásra mutatott rá 2013 és 2017 között: a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba kerültek, így megváltozott az intézménycsoporton belüli válaszadók összetétele. Az átszervezés Németh Erzsébet szerint integritási szempontból sikeresnek ítélhető, hiszen az intézményeknél az eredendő veszélyeztetettségi tényezők (EVT), illetve a korrupciós veszélyeket növelő tényezők (KVNT) a vizsgált időszakban csökkentek, míg az szervezetek ellenálló képességét jelző kockázatokat mérséklő kontrollok tényezője emelkedett. A közszolgáltatást nyújtó intézmények körében tehát az integritáskockázatok szintje és a kontrollok kiépítettsége együtt mozog. A kutatás mindezek mellett rámutatott arra is, hogy a legjelentősebb kockázatokat a díjköteles szolgáltatás nyújtása, a méltányosság gyakorlásának lehetősége és a szolgáltatás iránti túlkereslet jelenti. Németh Erzsébet előadásáról bővebben itt olvashat.