Konferenciák

Fókuszban az önkormányzati gazdasági társaságok - ÁSZ-konferencia

2018. május 24. 13:25:41
A felelős közpénzfelhasználás biztosítéka a megfelelő tulajdonosi joggyakorlás és az érdemi tulajdonosi ellenőrzés. A tulajdonosok, az ellenőrző szervezetek és a menedzsment hatékonyabb munkájával, valamint a közszolgáltatások szabályozási, végrehajtási és monitoring rendszerének fejlesztésével csökkenthetők az önkormányzati társaságok gazdálkodási és működési kockázatai. Tulajdonosi ellenőrzés hiányában következmények nélkül maradhat egy szervezet nem megfelelő működése, ezért egyértelmű eredményességi követelményeket kell lefektetni és ezek teljesülését folyamatosan nyomon kell követni. Több más érdekesség mellett ezeket a megállapításokat tették az Állami Számvevőszék által szervezett, az önkormányzati vállalatok ellenőrzési tapasztalatait bemutató "€žJó gyakorlatok" szeminárium előadói.


Warvasovszky Tihamér: A felelős közpénzfelhasználás biztosítéka a megfelelő tulajdonosi joggyakorlás és az érdemi tulajdonosi ellenőrzés

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok teljes körű ellenőrzésének lehetőségét a számvevőszéki törvény 2011-től hatályos módosítása teremtette meg, ezt megelőzően a Számvevőszék nem ellenőrizhette ezeket a cégeket. "€ž2011-ben a BKV volt az első ilyen gazdasági társaság, amelyet ellenőriztünk" - emlékeztetett nyitóelőadásában Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke. "€žEkkor szembesültünk a rejtett eladósodás veszélyével, amikor is a gazdasági társaságok az állóeszközök megújításának elmulasztásával halmoznak fel implicit adósságot, amelyet aztán a közszolgáltatás zavarainak jelentkezésekor az önkormányzatnak, vagy végső esetben az államnak kell pótolnia" - hívta fel a figyelmet. Ilyen helyzetek kialakulásához vezet, ha egy gazdasági társaságnál több éven át elmaradnak az amortizáció mértékét legalább elérő, vagy azt meghaladó értékű beruházások, felújítások. Ez is egy olyan reális kockázati tényező volt, amelyre a számvevőszéki ellenőrzések hívták fel a figyelmet - mondta el az Állami Számvevőszék alelnöke.

 

 

Warvasovszky Tihamér két lényeges összefüggést emelt ki, amelyek rávilágítanak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek ellenőrzésének indokoltságára. Az egyik ilyen a társaságok által felhalmozott nyílt vagy rejtett adósságállomány, mint kockázati tényező, a másik pedig a közszolgáltatások költségei és az árképzés kapcsolata. Ezen a téren számos hiányosságot tártak fel a számvevőszéki ellenőrzések, mivel a gazdasági társaságok önköltségszámítása az esetek többségében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így pedig nem lehet megalapozott döntéseket hozni az árképzés tekintetében. "€žSzeretném felhívni figyelmüket arra, hogy az önkormányzatok felelősek a tulajdonukban lévő gazdasági társaságokért, és számos eszközük van a megfelelő felügyeletre. A tulajdonosi kontrollok gyakorlásának fontos eszköze a rendszeres beszámoltatás, illetve az önkormányzat belső ellenőrzésének kiterjesztése a gazdasági társaságokra" - hangsúlyozta beszédében az alelnök. Warvasovszky Tihamér előadásáról bővebben itt olvashat.

Dr. Horváth Margit: Fontos a tulajdonosi ellenőrzés

Az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője előadása kezdetén bemutatta az önkormányzati alrendszert érintő eddigi ellenőrzések legfontosabb területeit. Mint elmondta: az önkormányzatok belső kontrolljainak, illetve pénzügyi helyzetének értékelése mellett indult egy kockázati alapú kiválasztásra épülő ellenőrzési sorozat, valamint 2011 óta folyamatosan zajlanak az önkormányzatok gazdasági társaságait érintő ellenőrzések is. Utóbbi témacsoport keretében az ÁSZ napjainkig közel kétszáz, zömében önkormányzati közfeladatot ellátó vállalatot értékelt, s folyamatosan bővülő tapasztalataira támaszkodva rendszerszintű elemzéseket is készített.

 

 

Horváth Margit ezt követően bemutatta a témakört érintő első, Az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének tapasztalatai című ÁSZ-elemzést, mely összesen 102 önkormányzat, illetve 106 helyhatósági tulajdonban lévő vállalat ellenőrzésének megállapításait összegezte. Az elemzés igazolta, hogy az önkormányzatok működési, gazdasági kockázatai közvetlenül kihatnak a társaságok működésére, illetve annak kockázataira. Az ellenőrzési megállapítások összevetése kimutatta: a lakosságszám csökkenésével növekednek az önkormányzatok és gazdasági társaságaik működését, közfeladat-ellátását érintő kockázatok. A felügyeleti vezető felidézte az önkormányzati gazdasági társaságokat érintő második számvevőszéki elemzést is, mely összesen 18 hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalat értékelésén alapult. Horváth Margit előadásáról bővebben itt olvashat.

Campanari-Talabér Márta: Tulajdonosi ellenőrzés hiányában következmények nélkül maradhat egy szervezet nem megfelelő működése

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott közszolgáltatások a közösség javát szolgálják, működésük közérdek - hívta fel a figyelmet előadásában Campanari-Talabér Márta, Várpalota Város polgármestere. Részletesen ismertette, milyen jogszabályoknak és belső szabályzatoknak kell megfelelniük működésük során az önkormányzatoknak, illetve az általuk felügyelt önkormányzati gazdasági társaságoknak. Bevezetőjében kitért a megfelelő humánpolitika fontosságára is, a szabályszerű és eredményes működés egyik záloga ugyanis a megfelelő szakemberek megtalálása a felügyelt gazdasági társaságok élére - fejtette ki.

 

 

A tulajdonosi joggyakorlás egyik kiemelten lényeges területe a tulajdonosi ellenőrzés, erre több ponton is kitért Várpalota polgármestere. "€žÖnkormányzatunk az önkormányzati belső ellenőrzést kiterjesztette a gazdasági társaságaira is a közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítése, az önkormányzati vagyon megóvása érdekében. A kockázatelemzés során az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közfeladat-ellátása, működése, gazdálkodása magas kockázati besorolásba került, így a folyamatos kontroll minden évben biztosított" - emelte ki. A belső ellenőrzési jelentések alapján készült intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását a belső ellenőrzés folyamatosan nyomon követi - számolt be a működésről Campanari-Talabér Márta - ezeken túlmenően a belső ellenőrzés sort kerít az önkormányzati gazdasági társaságok közfeladat-ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzésére is, mely egy átfogó, minden területre kiterjedő ellenőrzés. Campanari-Talabér Márta előadásáról bővebben itt olvashat.

Horváth Tamás József: jó gazdaként kell eljárnia a vezetőnek

Horváth Tamás József, a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója előadása bevezetőjében röviden bemutatta a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, amely távhőszolgáltatási, villamosenergia termelési, hulladékgazdálkodási és városüzemeltetési, illetve köztisztasági feladatokat lát el. Ismertette a legfontosabb számokat, a cég pénzügyi adatait, az ellátott fogyasztók számát és eloszlását.

 

 

Ezt követően beszélt a társaságnál lefolytatott számvevőszéki ellenőrzés megállapításairól, valamint az ÁSZ javaslatairól, amelyekkel összefüggésben elmondta: maguk is időszerűnek érezték az előírt feladatok többségének elvégzését, és hasznos volt a társaság számára ezek egy csokorba gyűjtése. Kiemelte: a társaság az intézkedési tervet határidőben elkészítette és megküldte, az intézkedések elrendelésére megszülettek az igazgatói döntések, felelős és határidő megjelölésével, teljesítésüket pedig a belső ellenőrzés is értékelni fogja. Az ellenőrzést követő időszakról szólva egyebek mellett kiemelte az önkormányzattal megkötött új vagyonkezelési szerződést, valamint tájékoztatott arról, hogy az ellenőrzést követően létrehozták a távhőszolgáltatási tevékenység mérésére szolgáló mutatószámokat. Horváth Tamás József előadásáról bővebben itt olvashat.

Dr. Pulay Gyula: Integritás és korrupciós kockázatok az önkormányzati cégeknél

Az állami és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok integritási helyzetéről készített felmérést, illetve az ez alapján készített elemzést mutatta be előadásában dr. Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék igazgatója. Az Állami Számvevőszék 2016-2017-ben terjesztette ki a 2011-ben indított évenkénti integritás felmérését előbb az állami, majd az önkormányzati vállalatokra, 2017 októberétől pedig összevont felmérésben értékelte a köztulajdonú gazdasági társaságok integritási helyzetét.

 

 

A felmérés következtetéseiről szólva a számvevő igazgató leszögezte, hogy a kockázatok objektíven megvannak, ezekkel szembe kellene tudni nézniük a felméréssel érintett társaságoknak. A főbb megállapítások között szerepelt, hogy a korrupciós veszélyeztetettség szignifikánsan jelentősebb a 600 millió forintot meghaladó mérlegfőösszegű, a közfeladat, illetve közszolgáltatás mellett egyéb tevékenységet is végző, továbbá a bonyolultabb, összetettebb jogszabályi környezetben működő gazdasági társaságok esetében. Emellett az ÁSZ megállapította, hogy a nagyobb összegű európai uniós támogatás igénybe vétele, illetve közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem csak önmagában növelte az integritási veszélyeztetettséget, hanem együtt járt más veszélyeztetettséget növelő tényezők gyakoribb előfordulásával is. A nagyobb veszélyeztetettséggel rendelkező társaságok integritáskontrolljai általában jobban kiépítettek, de számos jelentős kockázattal rendelkező társaság esetében hiányoztak az integritási veszélyekkel szembeni ellenálló-képességet biztosító kontrollok - áll az elemzésben, amelynek nyilvánosságra hozataláról szóló cikk ide kattintva érhető el. Dr. Pulay Gyula előadásáról bővebben itt olvashat.