2016. november 17. 14:21

Ötéves a korrupcióellenes együttműködés - ÁSZ-konferencia

Az Állami Számvevőszék által szervezett "€ž5 éves a korrupcióellenes együttműködés" című konferencián a Magyar Nemzeti Bank és a Közbeszerzési Hatóság is csatlakozott az állami szervek korrupcióellenes együttműködéséhez. Az eseményen a két új és az öt meglévő tag - Belügyminisztérium, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, a Legfőbb Ügyészség és az Állami Számvevőszék - vezetői előadást tartottak az elmúlt öt év eredményeiről és a jövőt érintő kihívásokról.
Domokos László: a korrupció olyan, mint egy betegség

A konferencia első előadásán Domokos László kifejtete, hogy a korrupció elleni fellépés alapvetően a kontrollok és védelmi rendszerek fejlesztését jelenti. Az ÁSZ elnöke rámutatott, hogy a korrupció olyan, mint egy betegség, amit a legjobb, ha megelőzünk. Hangsúlyozta, hogy a Számvevőszék felmérései szerint a magyar közszférában évről-évre javul a korrupció elleni védelmi rendszerek kiépítettsége és csökken a korrupció veszélye.


Felidézte, hogy 2011. november 18-án - az Állami Számvevőszék kezdeményezése alapján - az egész világon egyedülálló állami összefogás jött létre Magyarországon a korrupció elleni fellépés terén. Ennek aktivitását mutatja, hogy minden évben találkozunk, megosztjuk a tapasztalatainkat és tájékoztatjuk a hazai és nemzetközi közvéleményt - szögezte le az ÁSZ elnöke. Hozzátette: örömteli, hogy ma az együttműködés ötödik évfordulóján, tovább bővül ez a nemzeti összefogás, hiszen csatlakozási szándékát fejezi ki a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Pintér Sándor: fókuszban továbbra is a megelőzés

A korrupció elleni küzdelemben a megelőzésre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni - emelte ki Pintér Sándor. Hangsúlyozta: mindezt a Belügyminisztérium a maga részéréről az informatikai rendszerek fejlesztésével, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatkörének és létszámának bővítésével, tovbbá egy külön korrupció ellenes egység létrehozásával segíti.

Pintér Sándor beszédében külön kiemelte az elmúlt öt év korrupcióellenes tevékenységeinek eredményei közül a Belügyminisztérium által öt éve létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálat munkáját. Ismertette: a szervezettel kapcsolatos elvárás az volt, hogy szakítson a jogelőd klasszikus, kizárólag a titkos információgyűjtésen alapuló, hagyományos bűnüldözési arculatával, és hozzon létre egy megújuló, a társadalmi jelenségekre gyorsan reagáló, korunk igényeinek megfelelő szervezetet - mondta a belügyminiszter. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Handó Tünde: helyesen cselekedni akkor is, ha senki nem látja

"A Hivatal kiemelt stratégiai céljai között szerepel a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége" - jelentette ki Handó Tünde. Az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke hangsúlyozta: a korrupció elleni védekezésben kiemelt szerepe van azoknak a képzéseknek, melyek hozzásegítik az embereket a potenciálisan kockázatokat rejtő helyzetek felismeréséhez.


Az integritás, a korrupció elleni küzdelem legfontosabb feladata, hogy megalapozza az emberek bizalmát azzal kapcsoltban, hogy a közügyek rendben zajlanak - hangsúlyozta Handó Tünde. Leszögezte: a bíróságok integritását biztosító szervezeti, működési rendszer kialakítását a kezdetektől fogva kiemelt feladatának tekinti. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Hajnal Péter: a Kúria integritásának újabb három pillére

Az elmúlt öt év távlatában értékelte Dr. Hajnal Péter, a Kúria tanácselnöke a mai konferencián a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítésére vonatkozó együttműködési nyilatkozatban foglaltak teljesülését. Ismertette: a Kúria az elmúlt évben is több lépést tett az integritás fejlesztése érdekében, melynek újabb három pillére a szervezeten belüli szürke zónák megszüntetését elősegítő Szervezeti és Működési Szabályzat kialakításával, az Integritás Szabályzat létrehozásával, valamint az informatikai rendszer biztonságának fejlesztésével foglalható össze.

A minél szélesebb körű és minél magasabb szintű integritás elérése elképzelhetetlen az együttműködés nélkül, ezért a Kúria 2016-ban is - immár ötödik alkalommal - részt vett az ÁSZ Integritás Projekt keretében végzett korrupcióellenes felmérésben és - hét másik intézménnyel együtt - "€žkiváló" minősítést kapott. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Lajtár István: fejlődik a korrupció elleni védekezés

"Magyarország Ügyészsége az elmúlt öt évben jelentős eredményeket ért el mind a korrupciós bűncselekmények elleni küzdelem, mind pedig a szervezeti integráció terén" - mondta Lajtár István. A legfőbb ügyész helyettese szerint jelzésértékű információ, hogy a megbízhatósági vizsgálatok nyomán indult büntetőügyekben idáig egyetlen alkalommal sem született felmentő ítélet.

Előadása legfontosabb megállapításait összegezve a legfőbb ügyész helyettes elmondta: a szervezeti integritást a korrupciós kockázatok vizsgálata, a folyamatos és széles körű képzés éppúgy erősíti, mint a 2014. decemberében elfogadott Ügyészségi Etikai Kódex, továbbá a korrupciós ügyekben tett intézkedések - a szervezet honlapján és a médián keresztül történő - rendszeres bemutatása. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Rigó Csaba Balázs: a legfontosabb elem a korrupció elleni harcban a hitelesség

A jelen lévő szervezetekre igaz, hogy mindenki a maga módján igyekszik küzdeni a korrupció ellen és a legfontosabb közös elem ebben a harcban a hitelesség - kezdte előadását Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Ha a házon belüli hitelességi kérdéseket megoldjuk, akkor a szervezet a külvilág felé is sikeresen tud küzdeni a korrupció ellen. Óriási felelősség a mienk, hiszen arról van szó, hogy a Közbeszerzési Hatóság a GDP mintegy 5 százalékára van hatással, ekkora összeg kerül ugyanis közbeszerzési eljárások keretében az ajánlattevőkhöz és a kivitelezőkhöz - tette hozzá Rigó Csaba Balázs.


Mit tudunk tenni a korrupció ellen? - tette fel a kérdést Közbeszerzési Hatóság elnöke. Fontos hangsúlyozni, hogy évente mintegy 28 000 hirdetmény fordul meg nálunk, ezek előzetes áttekintése a korrupciós kockázatok csökkentését szolgálja, ezen a területen is igaz ugyanis, hogy a megelőzés a kockázatcsökkentés egyik leghatékonyabb módja. Ha ezek után mégis olyan kiírás jelenne meg, mely lehetőséget ad korrupciós cselekményre, akkor van mód a közbeszerzések útján kötött szerződések ellenőrzésére is, ami egy ugyancsak rendkívül fontos területe a munkánknak - hangsúlyozta a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Az előadás bővített változata itt olvasható.

Windisch László: nincs elfogadható szintje a korrupciónak


Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke előadásában hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank nemcsak a forint értékállósága, de a teljes magyar pénzügyi rendszer működése felett őrködik, ilyen módon elkötelezett híve a korrupció elleni küzdelemnek és az integritás erősítésének. Az MNB akkor tudja hatékonyan ellátni feladatát, ha tudatos cselekvés jellemzi és a társadalom hasznosságát tartja szem előtt, mind szervezeti, mind egyéni szinten - tette hozzá.

A korrupció egy olyan betegség, mely ezen alapvető célok elérését veszélyezteti, miután a magánérdekeket helyezi a közösségi érdekek elé. A korrupció legalacsonyabb szintű megjelenése is aláássa egy szervezet működését, amiből logikusan következik, hogy nincs elfogadható szintje a korrupciónak - hangsúlyozta Dr. Windisch László. Miden szervezetnél, így az MNB-nél is a szervezeti kultúra szerves részének kell lennie az integritásnak, hiszen a pénzügyi közvetítő rendszer sem lehet hatékony, ha a működését magánérdekek zilálják szét. Az előadás bővített változata itt olvasható.