Konferenciák

Teljesítménymenedzsment a közszférában - ÁSZ-konferencia

2019. március 21. 13:25:25
Az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem Jó gyakorlatok konferenciáján az előadók érdekes gondolatokat osztottak meg a hallgatósággal a közszférában megvalósuló teljesítménymenedzsmentről, a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásáról és kontrolljairól, a közszféra eredményességének javításáról és a közösségi vállalatok kihívásairól.


Domokos László: Ahol nincs rend, ott nincs teljesítmény

A közszférában nincsen eredményesség szabályosság nélkül - hangsúlyozta előadásában Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Az ÁSZ elnöke leszögezte: a közszféra minden vezetőjével szemben követelmény, hogy a szabályokat tartsa be és tartassa be, hogy a közvagyont őrizze meg, sőt gyarapítsa, hogy a közpénzekkel szabályosan, átláthatóan, eredményesen gazdálkodjon. Sokan a Számvevőszék szemére vetik, miért végez ilyen sok szabályszerűségi ellenőrzést, miért nem a közpénzek eredményes, hatékony elköltését vizsgálja - vetette fel előadásában Domokos László. Hozzátette: azért, mert a közszférában nincsen eredményesség szabályszerűség nélkül. Az ellenőrzéseink során azt tapasztaljuk, hogy ahol nincs rend, ott nincs teljesítmény sem - világított rá az ÁSZ elnöke.

 

Domokos László

A képre kattintva galéria nyílik!

 

Ha a jó és az eredményes a közszférában összetartozó fogalmak, akkor ezt tudományosan is meg lehet alapozni - folytatta Domokos László. Akkor ki lehet, és ki kell dolgozni olyan tudományos modelleket és vezetési módszereket, amelyek révén a kettő a gyakorlatban is összekapcsolható. A tudományos összekapcsolás egyik első eredménye a "Vezetés a közjó szolgálatában" című tankönyv kiadása volt - mutatott rá az ÁSZ elnöke. Mint mondta: a kötet legfőbb szerkesztési elve annak demonstrálása volt, hogy a közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment területén az etikus vezetés és az eredményes gazdálkodás egymást erősíti. Az előadásról teljes terjedelemben itt olvashat.

Veresné Dr. Somosi Mariann: Vállalni kell a felelősséget a körülmények megváltoztatásához

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja előadásában kiemelte: a szervezeti teljesítménymenedzsment helyes kialakításához fel kell vállalni a felelősséget a körülmények megváltoztatásához. Ehhez szükséges a közszférában az értékvezérelt, stratégiai gondolkodás további erősítése. Előadásában beszélt a teljesítménymenedzsment közszolgáltatáshoz kötődő történelmi gyökereiről, annak logikai folyamatairól a közszférára vonatkozóan, illetve szólt azokról a tényezőkről, melyek befolyásolják a közszolgáltató szervezetek teljesítményét. Végül egy lehetséges modellezési folyamatot mutatott be.

 

Veresné Dr. Somosi Mariann

 

Kiemelte, hogy a teljesítménymérés és menedzsment nem újkeletű szemlélet a közszférában, annak gyökerei már a XIX. század végére visszanyúlnak, amikor először jelent meg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a tanárok teljesítményének mérése. Hangsúlyozta, hogy a helyes teljesítménymenedzsment szemléletben egyszerre kell kezelni a hatékonyság, eredményesség, méltányosság és a környezeti feltételrendszer feladatát. Aláhúzta, hogy a lehetséges szervezeti transzformációknak minden esetben értékvezéreltnek kell lennie, illetve a transzformáció során az innovációnak kell fókuszba kerülnie. Az előadásról teljes terjedelemben itt olvashat.

Kocziszky György: Kell, hogy legyen az államnak gazdasági súlya

Kocziszky György, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára előadásában bemutatta, hogy miként lehet hozzákezdeni a szervezetek teljesítményének felméréséhez. Felvázolta a hazai privatizációs szakaszok jellemzőit, a közösségi vállalatok számának alakulását, illetve az egyes pénzügyi-gazdasági mutatók alapján számolt részesedésüket a magyar gazdaságban. Ezekből a kimutatásokból az látszik, hogy a nem pénzügyi közösségi vállalatok 2010 és 2017 között az árbevétel, a reáleszközök és a mérlegfőösszeg arányának tekintetében erősödtek, a hozzáadott érték tekintetében azonban stagnáltak. Van tehát mozgásterük az állami vállalatoknak - tette hozzá a professzor.

 

Kocziszky György

 

Kocziszky György kiemelte, hogy az állami vállalatok fenntarthatósága és versenyképessége egy háromszögben értelmezhető, melyben a társaságoknak meg kell felelniük a társadalmi, gazdasági és ökológiai elvárásoknak is. Kocziszky György következtetésként hangsúlyozta, hogy társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt nemzetstratégiai fontosságú a duális gazdaság fenntartása, ezért az állami tulajdon működtetése, irányítása fokozott felelősséggel jár. Hozzátette, hogy a menedzsment feladata a fenntarthatóság monitorizálása és ennek alapján a szükséges beavatkozási irányok meghatározása. Az előadásról teljes terjedelemben itt olvashat.

Pulay Gyula: A szervezeti integritás egy kulturális kérdés

Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője előadásában bemutatta a köztulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi integritás felmérésének eredményeit. A 2018 november-decemberében immáron harmadik évben végrehajtott felmérés során - melyben 1193 állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság vett részt, közel 60 százalékkal több, mint 2017-ben - az ÁSZ a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok integritását fenyegető veszélyek gyakoriságát vizsgálta, és azt, hogy az érintettek miként védekeznek ezekkel szemben.

 

Pulay Gyula

 

A felmérés azt mutatta, hogy vannak olyan kontrollok - panaszkezelési rendszer, ajándékok szabályozása, stratégiai tervek végrehajtásának mérése -, melyeket ha egy társaság kiépített, akkor jobb eredményt ért el mint a többiek. Pulay Gyula elmondta, hogy a vizsgált 1193 társaságból 43 olyan vállalatot talált az ÁSZ, ahol az integritás kiemelt kontrolljait kivétel nélkül kiépítették, ők voltak tehát a legjobbak. A felügyeleti vezető rámutatott, hogy a szervezeti integritás egy kulturális és vállalati menedzsment kérdés, vagyis aki jó valamiben, az jó mindenben. Aki rendet tart a gazdálkodás területén, az rendet fog tartani a szervezeti kultúra terén is. Az előadásról teljes terjedelemben itt olvashat.