Béres Dániel

2012. július 4. 17:43:49
Az Állami Számvevőszék számvevő asszisztense, a Pénzügyi Szemle Online szerkesztője, a Szent István Egyetem meghívott előadója. Kutatási szakterülete a vállalati pénzügyek, önkormányzati gazdálkodás és pénzügyek, nemzetközi pénzügyek, európai uniós pénzügyek, illetve a közpénzek ellenőrzése. Doktori értekezését a magyar önkormányzati rendszer Uniós forrásainak felhasználásáról írja.