2022. december 16. 12:25

A 22 eurós szabály eltörlésének, az új e-kereskedelmi áfaszabályozás bevezetésének első évi tapasztalatai

Bakai Kristóf Péter
pénzügyőr dandártábornok, elnökhelyettes,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje

Suba László
pénzügyőr alezredes, tanársegéd,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Vám- és
Pénzügyőri Tanszék, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
Doktori Iskolájának doktorjelöltje

Szabó Andrea
pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Vám- és
Pénzügyőri Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/4. (p. 595-609.)


Összefoglaló: Az elhanyagolható értékű küldemények áfamentességének eltörléséhez kapcsolódóan adózási és vámigazgatási kérdések merültek fel az uniós és a hazai költségvetési bevételek terén. A 22 euró alatti áfamentesség – 2021 júliusi – megszűnésével egy teljesen új helyzet jött létre a harmadik országokból az Európai Unió felé irányuló e-kereskedelem vámhatósági kezelésében. Az eltelt egy év eredményeinek és kihívásainak áttekintése – ami tanulmányunk aktualitását is megalapozza – hozzájárulhat a rendszer további finomításához, pontosításához. A jelen kutatás fő fókusza a harmadik országokból az Európai Unió vámterületére érkező, úgynevezett B2C e-kereskedelem vonatkozásában 2021. július 1-től bevezetett új hozzáadottértékadó-szabályozás vámhatósági tapasztalatainak feltárására, az elmúlt időszak problémáinak azonosítására és a megoldás lehetséges módjaira irányul. Ezt követően a cikk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott statisztikai adatok segítségével igyekszik feltárni az elmúlt egy év jellemzőit, a forgalom fő tendenciáit, az azonosított kihívásokat és az azokra adható hatósági válaszokat.

Kulcsszavak: vámunió, e-kereskedelem, vámérték, belső érték, áfamentesség, áfaellenőrzés

JEL-kódok: H20, H26, H27, F13, K34, O24

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_4_7 


Töltse le a teljes cikket!