Pénzügyi Szemle folyóirat aktuális szám

A közpénzügyi gazdálkodás makrogazdasági teljesítményének mérése

2020. február 18. 17:28:09
Pulay Gyula
egyetemi docens, intézeti tanszékvezető, Miskolci Egyetem, Miskolc,
számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Simon József
PhD, főiskolai docens, Eötvös József Főiskola, Baja,
ellenőrzésvezető, Állami Számvevőszék, Budapest

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/Különszám (p. 23-43.)Összefoglaló: A közpénzügyi gazdálkodás teljesítményét a nemzetközi gyakorlatban leginkább a közpénzügyi rendszer alrendszerei működésének minőségi mutatói alapján értékelik. Az Állami Számvevőszék munkatársai egy olyan értékelési rendszert dolgoztak ki, amely alkalmas a közpénzügyi gazdálkodás teljesítményének mennyiségi mutatók alapján történő mérésére és a teljesítményt leginkább meghatározó tényezők hozzájárulásának számszerűsítésére. A cikk ezt a rendszert ismerteti. Emellett bemutatja, hogy miként lehetett az értékelési rendszert felhasználni a magyar állami eladósodottság folyamatos csökkentését veszélyeztető kockázatok elemzésére.

Kulcsszavak: közpénzügyi gazdálkodás, értékelési rendszer, mérés, állami eladósodottság

JEL-kódok: H61, H68, E62, P48

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_k_1_2Töltse le a teljes cikket!