2021. március 30. 10:30

A direkt finanszírozású publikációs modell lehetőségei Magyarországon

Sasvári Péter
PhD, habilitált egyetemi docens,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar,
Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék

Teleki Bálint
PhD-hallgató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Urbanovics Anna
PhD-hallgató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. (p. 109-130.)Összefoglaló: A direkt finanszírozási publikációs modell a tudományos közösség közvetlen jutalmazási rendszere, amelyben a szerzők megjelent tanulmányaik után részesülnek jutalmazásban. A díjazás mértéke függ az adott közlemény megjelenési helyének indexáltságától. Jelen tanulmány célja, hogy a nemzetközi gyakorlatban nemzeti szinten alkalmazott publikációs modell kialakításának lehetőségeit vizsgálja hazai kontextusban. A modell legnagyobb előnye, hogy a jutalmazás egyéni szinten történik, így elosztása intézménytől független. Az elemzésben a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása után a 2019. évi Scopus által indexált magyar vonatkozású közleményeket - összesen 12281 darab - vizsgáljuk tudománymetriai indikátorok mentén. A dolgozatban kettő modell szerint mértünk, az A-modellben a magyar szerzők arányát, a B-modellben a közlemény alapján járó összeget vettünk figyelembe. Eredményeink az orvos- és élettudományi, valamint a műszaki tudományterületek nemzetközi versenyképességét mutatják, itt nagy arányban találunk Q1- és Q2-es magasan jegyzett közleményeket. Emellett a többszerzőség és a folyóirat-közlemények dominanciáját látjuk. A javasolt publikációs modell a hazai kontextusra implementálható, elemzésünk nyomán nagyjából 6 milliárd forint ráfordítással.

Kulcsszavak: teljesítményalapú finanszírozás, teljesítményalapú finanszírozási modell, tudományos versenyképesség, Magyarország, Scopus

JEL-kód: H52

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_1_6Töltse le a teljes cikket!