2013. szeptember 24. 10:48

A gazdasági válság hatása az OECD országok önkormányzataira

A szektor hazai pénzügyi kockázataiHalmosi Péter
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/3 (p. 296-309.)


Összefoglaló:Az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilizálása, illetve finanszírozási rendszerének átalakítása mind belföldön, mind külföldön. A fokozott figyelem két ok miatt is kiemelendő. Egyrészt, a 2008-ban kirobbant gazdasági válság tovagyűrűző, pénzügyi-gazdasági hatása valamennyi országot utolérte, és a begyűrűző hatás megjelent az önkormányzati szektorban a saját bevételek és kiadások törékeny egyensúlyának felborulása által. Másrészt, a feladat- és forráselosztás rendszerét érintő lényeges átalakulások indultak el a központi és helyi kormányzati szintek között, illetve többek között a kormányzati teljesítményre, a közbeszerzések lebonyolítására, az átlátható működésre, a számvevőszéki ellenőrzésre vonatkozóan is új jogszabályok születtek. Tény, hogy az önkormányzati rendszer működésének vizsgálata az elmúlt időszakban nemcsak a feladat-forrás allokáció, hanem egyéb teljesítményszemlélet szerint is a figyelem középpontjába került. Hazánkban 2011 óta az Állami Számvevőszék is kiemelten kezeli az önkormányzatok ellenőrzésekkel történő segítését, amelynek egyik sarkalatos létjogosultságát az is adja, hogy 2010-ben az önkormányzati szektor hiánya a GDP-arányos államháztartási deficitet a tervezett 3,9 százalékról 4,2 százalékra növelte. Ez is ösztönzőleg hathatott az ellenőrzések, javaslatok gyarapodására, amely az elmúlt időszaklényeges, előremutató eredménye. A tanulmány célja egyrészt nemzetközi áttekintést adni a gazdasági válság önkormányzatokra gyakorolt hatásáról, az elmúlt időszak útkereséseiről, másrészt áttekinteni az elindult reformfolyamatokat. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy hazánkban lényeges, mérhető eredményei vannak a helyi gazdálkodás reformjának, ugyanakkor a felhalmozott kockázatok bizonytalanná teszik az eredmények fenntarthatóságát.

Kulcsszavak: állami hitel, önkormányzati hitel, kormányzati pénzügyi kapcsolatok, föderalizmus, pénzügyi válság

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H74, H77, G01


Töltse le a teljes cikket! (pdf)