Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

A költségvetési maradvány mint költségvetési kockázat

2017. december 10. 16:29:01
Pulay Gyula
PhD, egyetemi docens,
Miskolci Egyetem,
felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék

Simon József
PhD, főiskolai docens,
Eötvös József Főiskola,
ellenőrzésvezető, Állami Számvevőszék

Szilas István
számvevő tanácsos, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/4. (p. 431-444.)


Összefoglaló: Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű a költségvetési gazdálkodás minősége. Ennek egy fontos - de a magyar és a nemzetközi közgazdasági szakirodalomban alig elemzett - kérdésköre az előirányzat-maradványok képződése és felhasználása. A cikk bemutatja az előirányzat-maradvány szerepét a költségvetési gazdálkodásban, valamint képződésének eseteit. Rámutat, hogy a maradványok nagyarányú képződése és felhasználása egyaránt költségvetési kockázatot jelent. A 2007 és 2016 közötti időszak zárszámadási adatai alapján elemzi a központi költségvetés tekintetében a maradványok keletkezésének és felhasználásának jellemzőit. Kiemeli, hogy - bár az egyes években hullámzott a maradványok keletkezésének és felhasználásának egyenlege - tendenciájában egyre nagyobb lett a képződött és a felhasznált maradványok értéke. Ezt követően költségvetési fejezetenkénti elemzéssel keresi a maradványok képződésének okait. Végül a cikk felhívja a figyelmet arra, hogy több eszköz (például "€žpool technika", eredményszemléletű számvitel alkalmazása) áll a kormányzat rendelkezésére a maradványokkal kapcsolatos kockázatok kezelésére.

Kulcsszavak: központi költségvetés, pénzforgalmi hiány, maradványképződés, maradványfelhasználás, államszámvitel

JEL-kódok: H30, H50, H61, M41Töltse le a teljes cikket!