2021. január 10. 11:00

A koronavírus-válság, a fenntartható fejlődés és az ösztönző állam modellje

Báger Gusztáv
PhD, tudományos tanácsadó, Eötvös József Kutatóközpont,
egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a Monetáris Tanács tagja, Magyar Nemzeti Bank

Parragh Bianka
PhD, tudományos főmunkatárs, Eötvös József Kutatóközpont, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem,
a Monetáris Tanács tagja, Magyar Nemzeti Bank

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. Különszám (p. 86-113.)Összefoglaló: A koronavírus-válság és a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé teszik az ösztönzőállam-modell hatékony működését. Jelen tanulmány e cél elérését szolgáló kutatásnak a "filozófiáját", irányait és első eredményeit mutatja be. Szemléletünkben a pénzügyi és etikai ösztönzők piaci szereplőkre gyakorolt pozitív és negatív szinergia hatásainak vizsgálatával eljuthatunk az ösztönző állam céljainak a megvalósulásához. E szemlélet és a kapcsolódó hatáselemzés alapján megállapítható, hogy Magyarország válságkezelése 2020. júniusban a leghatékonyabbnak, októberben pedig a harmadik leghatékonyabbnak bizonyult az Európai Unióban. Kutatásunk másik fő iránya a fenntartható fejlődés jelenleginél sokoldalúbb, a pénzügyi fenntarthatósággal kiegészített négydimenziós modellel történő megalapozása, kiemelt figyelemmel a fenntartható fejlődés és a versenyképesség szoros összefüggésrendszerére. E modellben, kiemelten annak dinamizálásában meghatározók a globálisan érvényesülő megatrendek és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai eléréséhez hozzájáruló hazai eredményeink.

Kulcsszavak: ösztönző állam, állami funkció, közösségi jóllét, Covid-19, válságkezelés, gazdasági növekedés, versenyképesség, fenntartható fejlődés

JEL-kódok: G18, H11, H12, I31, O11, O44, Q01

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_k_2_4Töltse le a teljes cikket!