2021. szeptember 29. 17:14

A kreatív számvitel alkalmazásának vizsgálata Transparency and Disclosure Index (TDI-) módszer segítségével autóipari cégeknél

Denich Ervin
egyetemi tanársegéd,
Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar

Hajdu Dániel
számviteli szakértő,
Nokia Solutions and Networks Kft.

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/3. (p. 390-405.)


Összefoglaló: A vállalatirányítás és a kreatív számvitel közötti kapcsolat vizsgálata a számviteli botrányokat (Enron, WorldCom, Satyam) követően került előtérbe. A vállalatirányítás egy olyan aktuális kérdés, amely hatással van a kreatív könyvelésre. Amennyiben a vállalkozások kreatív könyvelési technikákat alkalmaznak, a vállalat gyengeségeire utalhatnak. Ebben a cikkben a kreatív könyvelés és a vállalatirányítás közötti kapcsolatot vizsgáljuk a Transparency and Disclosure Index (Vállalati transzparencia és vállalati közzététel index – TDI) segítségével. A vizsgálat lehetővé teszi a vállalat felépítésének, működésének átláthatóságát, a különféle vállalati információk közzétételének mérését, a vállalatok által nyilvánosan elérhető adatok alapján. Az adatok befolyásolásának mérésére teljesítménymutatókat vonunk be az elemzésbe, másrészt korrelációanalízis segítségével vizsgáljuk a vállalatirányítás és a számviteli kreativitás mérése közötti kapcsolatot. A kapott eredmények alapján a vállalatirányítás és a kreatív számvitel között egy közepesen erős, negatív kapcsolat figyelhető meg.

Kulcsszavak: számvitel szabályozása, kreatív számvitel, vállalatirányítás, korrelációanalízis, Transparency and Disclosure Index

JEL-kódok: M40, M41

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_3_4


Töltse le a teljes cikket!