2015. szeptember 17. 13:44

A lakossági devizahitelezés kialakulásának és konszolidációjának rendszertani vázlata

Lentner Csaba
Dr. habil., CSC, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Közpénzügyi Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/3 (p. 305-318.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Jelen esszé bemutatja a magyar háztartások túlméretezett devizahitelezésének kialakulását, felelősségi körét és következményeit. Kitér a 2010-től meginduló konszolidációs folyamatokra, amelyek egyik fő eredményeként Magyarország kormánya és a 2013-tól új típusú monetáris politikát megvalósító Magyar Nemzeti Bank több százezer családot mentett meg a pénzügyi csődtől. A neoliberális gazdaságpolitika világszerte, így Magyarországon is gyenge hatékonyságának kompenzálására igénybe vette a magas kockázatú hiteleket, sőt státusának megőrzése érdekében a lakosság túlzott eladósodását lehetővé tevő bankszabályozási eszközöket alkalmazott. A lakosság hitelerő képességét meghaladó kölcsönfolyósítás a rendszerváltozási folyamat elvárt gazdasági-jövedelmi felzárkózást nem eredményező áthidalására, továbbá a nemzetközi térben kialakult túlhitelezési technikák globalizálódásából, így Magyarországra való tovaterjedéséből fakad.

KULCSSZAVAK: közgazdasági módszertan, lakossági eladósodás, családi gazdálkodás, pénzgazdálkodás, devizahitelezés, pénzügypolitika, kockázatkezelés

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
B41, D1, E51, G32, H12

Töltse le a teljes cikket!