Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

A magyar függő gazdaság kapitalizmusmodellje a visegrádi országokkal való összevetés tükrében

2019. március 13. 12:54:01
György László
egyetemi docens, Neumann János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Oláh Dániel
PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz
közép-európai perspektívából doktori program

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/1. (p. 7-28.)


Összefoglaló: A "kapitalizmus változatai" (varieties of capitalism - VoC) elméleti irányzat az ezredfordulót követően jelentős népszerűségre tett szert. A kétezres években azonban túlzottan leegyszerűsített tipológiát alkotott, amelyben az észt liberális piacgazdaság és a szlovén koordinált piacgazdaság ellenpólusai között - földrajzi és elméleti értelemben - elhelyezkedő közép-európai gazdaságokat nem volt képes beilleszteni elméleti rendszerébe. 2009-ben Nölke és Vliegenthart ezért létrehozta a függő gazdaságok kategóriáját, amely alatt elsősorban a visegrádi országokat értették. E kapitalizmus működési mechanizmusainak megkülönböztetett meghatározója a külföldi tőke. Nölke és társa azonban nem veszi figyelembe, hogy Magyarország a függő gazdaságok csoportján belül a politikai rendszerváltoztatás utáni első húsz évben kivételes helyzetben volt, hiszen korábbi, gyorsabb és átfogóbb privatizációt hajtott végre, mint a térségbeli országok. Tanulmányunk saját szempontrendszeren keresztül mutatja be, hogy a magyar gazdaság 2008 előtt a függő gazdaságok egy speciális, szélsőséges esetének tekinthető.

Kulcsszavak: a kapitalizmus változatai, intézményi gazdaságtan, összehasonlító gazdaságtan, függő gazdaság

Jel-kódok: O57, P10, P17

 Töltse le a teljes cikket!