Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

A pénzügyi controlling kockázatcsökkentő szerepe önkormányzati szervezeteknél

2017. szeptember 26. 12:04:01
A jövedelmezőségi és a likviditási vetület modellezéseZéman Zoltán


egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem, GTK ÜTI

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/3. (p. 294-309.)Összefoglaló: A nemzetközi és a hazai pénzügyi gazdasági szabályzók és az azt alkalmazó szervezetek korszerűsítése megköveteli az emeltszintű vezetői feladatok ellátását. A vezetői feladatok színvonalas elvégzése hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzügyi ellenőrzés is egyre jobban fejlődjön. Tulajdonképpen ez magába foglalja az önkormányzati vállalkozások gazdálkodásának és szerepvállalásának újra pozicionálását. A controll rendszerek (külső, belső) szerepet kapnak a fejlődés értékteremtő fázisainak megvalósításában. Ugyanakkor az is megjegyzendő, hogy az intézményi menedzsmentben is egyre nagyobb hangsúllyal kapnak szerepet ezek a kérdéskörök, a hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság érvényre juttatása mellett. A tanulmányban bemutatom a controlling módszertan szerepvállalását és támogató funkcióját az önkormányzati gazdálkodás tekintetében. A pénzügyi controlling szerepét és az önkormányzati gazdálkodásban betöltött jellegét egy empirikus modellezéssel támasztom alá, amelyben kitérek a likviditás, jövedelmezőség és a fizetőképesség viszonyára. A cikk külön felhívja a figyelmet arra, hogy a teljesítmények és a költségek kérdésköre mennyire meghatározó az önkormányzati controlling kialakításában, rámutat a stratégiai irányultság kérdéskörére, annak a gazdálkodásban betöltött pozitív hatásaira, ilyen például a közös vagyongazdálkodás (holding jelleggel) vagy a stratégiai mutatók használatára (például önkormányzati BSC kialakítása).

Kulcsszavak: pénzügyi controlling, önkormányzati controlling, likviditás, jövedelmezőség, controlling rendszer

JEL- kódok: H11, H40, H70, M41Töltse le a teljes cikket!