2021. március 30. 9:45

A reziliens és innovatív űripar magyar fejlesztési lehetőségei

Parragh Bianka
PhD, habil. Tudományos főmunkatárs, kutatás-fejlesztési tanácsadó, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Monetáris Tanács tagja, Magyar Nemzeti Bank

Báger Gusztáv
PhD, Magyar Nemzeti Bank, elnöki főtanácsadó
Egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kovács Árpád
Költségvetési Tanács elnöke
PhD, Professzor emeritus, Szegedi Tudományegyetem,
Egyetemi magántanár, tudományos tanácsadó, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tóth Gergely
Phd, főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. (p. 32-48.)Összefoglaló: A vizsgált téma aktualitását indokolja, hogy az űripar ma az egyik leginnovatívabb, gyorsan fejlődő, válságokra kevésbé érzékeny, világméretekben rendkívül dinamikusan növekvő iparág. Rezilienciáját1 mutatja a 2020 tavaszától indult világméretű pandémiás járvány időszakában elért fejlődése. Világszerte munkahelyeket őrzött meg és újakat hozott létre, valamint technológiai-innovációs teljesítménye is töretlennek bizonyult. A cikk megalapozását szolgáló, módszerében felmérésekre, statisztikai és más adatbázisokra támaszkodó kutatás azt a célt szolgálta, hogy felvázolja a hazai űrszektor és űripar kontúrjait, és a magyarországi űrszektor számára fejlődési utat nyitó állami szerepvállalás lehetséges irányát, összetevőit. A tanulmány megállapította, hogy a magyar űripar - jóllehet, ma még szerény a hozzájárulása a társadalmi teljesítményhez - kis létszámú, de arányában máris jelentős, magasan képzett munkaerőt foglalkoztat, élenjáró technológiákat honosít meg. Magas innovációs teljesítményével, technikai-tudományos transzfereivel, jelenlegi kapacitásaival is hatással van a versenyképesség erősítésére. Megfelelő támogatással, átgondolt befektetésekkel az űripar hozzáadott értéke, növekedési és nemzetközi potenciálja, valamint a nemzetközi űripari értékláncokban való részvétele a jelenleginél jóval nagyobb arányban használható ki.

Kulcsszavak: űrkutatás, űrgazdaság, technológiaváltás, Covid-19, válságkezelés, nemzetközi versenyképesség, gazdasági növekedés és fenntartható fejlődés

JEL-kódok: G18, H11, H12, O11, O44, Q01, Q55, Q56, Q58

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_1_2Töltse le a teljes cikket!