2011. március 05. 14:40

A válság fejleményei az eurózónában

Rácz Margit
kutatási igazgató, MTA Világgazdasági Kutató Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 93-106.)


Összefoglaló: A cikk az eurózóna 2010-ben lezajlott válságát és válságkezelését mutatja be. A válság a görög adósságválsággal kezdődött és az írrel végződött. Ebben a folyamatban megkérdőjeleződött magának az eurónak a léte is. Ezért az anyagban a tagországi gazdasági teljesítményeket is igyekszem bemutatni. Minden adósságkezelés sikeressége függ attól, hogy a gazdasági növekedés hogyan alakul. Komoly problémája ennek a válságnak, hogy tartósan megemelkedik saját szintjéhez képest valamennyi GMU-tagországban a munkanélküliség. Ha a növekedés kedvezőtlen alakulása párosul a magas munkanélküliséggel, az minden fiskális mutató javulását csak komoly társadalmi áldozatok árán teszi lehetővé. Feltételezhető, hogy a fiskális szolidaritás és az európai szemeszter eddig megismert formái és tartalma, ha az adósságválság elhúzódik, kevés lesz az eurózóna stabilitásának biztosításához. Az integráció egésze megrendül, ha nem sikerül 2011 folyamán a tartós stabilitás közösségi eszközeit megteremteni.

Kulcsszavak: válság, eurózóna, GMU-tagországok, válságkezelés, stabilitás

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E62, F15, F42


Töltse le a teljes cikket! (pdf)