Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Az adórendszer hatása a vállalati versenyképességre és a tőkebeáramlásra

2017. március 28. 15:14:17
Nemzetközi összehasonlítás a közép-kelet-európai térségbenNagy László

PhD, egyetemi adjunktus,Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem,Vállalati Pénzügyek Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/1 (p. 21-36.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány az adózás és a vállalati versenyképesség összefüggéseinek feltárását a versenyképesség néhány általános kérdésének tisztázásával indítja. Megvizsgálja az adószabályozás egyes csatornáit, amelyek hatással vannak a vállalati versenyképességre. Bár vizsgálódását nemzetközi keretek közé helyezi, ám elsősorban a visegrádi országokra fókuszál. A szerző kitér a befektetői hajlandóság és az adózás kapcsolatára. Arra a következtetésre jut, hogy európai vonatkozásban az adórendszer versenyképessége és a tőkebeáramlás nincs szoros összefüggésben. Megítélése szerint a visegrádi országok befektetési környezetének javítása érdekében elsősorban a szabályozási rendszert kellene egyszerűsíteni. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a térség vállalati versenyképességét az adóterhek nagysága kevésbé hátráltatja, jóval inkább az adószabályozás bonyolultsága és az adózáshoz köthető adminisztráció időigényessége gátolja azt.

KULCSSZAVAK: versenyképesség, adórendszer, tőkebeáramlás, Közép-Kelet-Európa

JEL-KÓDOK: H20, H25, H32, F21Töltse le a teljes cikket!