2017. március 28. 15:02

Az adóteher-csökkentés és a gazdaság kifehérítésének pályája Magyarországon 2010 után

Varga József
tudományos dékánhelyettes, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/1 (p. 7-20.)

ÖSSZEFOGLALÓ: A gazdaság fehérítése (whitening the ecocomy) az adózási szakirodalom állandóan visszatérő témája, amely egy sor területen fontos hatásokat eredményezhet. Ezek közül az adóteher csökkenése és ezzel szerencsés kombinációban az adóbevételek növekedése, a versenyképesség és az adómorál szintjének emelkedésére gyakorolt hatás a legjelentősebb. Magyarországon az adóterhek csökkentésének és a gazdaság fehérítésének pozitív példája figyelhető meg. Véleményem szerint a visegrádi országok, különösen Lengyelország az elmúlt évtizedben megvalósult magas gazdasági növekedési rátája és az alacsonyabb állami beavatkozás mértékének konstellációja megfontolandó a hazai gazdaságpolitika szempontjából. Tanulmányomban az adószerkezettel, az adóterhelés mértékének csökkentésével, ehhez kapcsolódóan és ennek alárendelten a gazdaságfehérítéssel foglalkozom. A szakirodalom tömör áttekintése után a magyarországi adórendszer főbb sajátosságait mutatom be nemzetközi összehasonlításban. Ezt követően a hazai adórendszer átalakítását vizsgálom az adóterhelés pályájának elemzésével, ezen belül külön foglalkozom a 2016 utáni adóváltozások fontosabb elemeivel.

KULCSSZAVAK: adószerkezet, adócsökkentés, gazdaság fehérítése, rejtett gazdaság, munkát terhelő adók

JEL-KÓDOK: H20, H26

Töltse le a teljes cikket!