2017. december 10. 16:36

Az államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata


A V4 és GIPS országcsoportok összehasonlító elemzése egylépéses dinamikus panelregresszió segítségével
Sávai Marianna
doktorandusz hallgató,
Szegedi Tudományegyetem,
Gazdaságtudományi Kar

Kiss Gábor Dávid
PhD, egyetemi adjunktus,
Szegedi Tudományegyetem,
Gazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/4. (p. 445-461.)


Összefoglaló: A 2008-as válság következményeként az államadósságok növekedésnek indultak a világban, amely további gazdasági problémákat okozott az országoknak. Több európai uniós tagállam kényszerült a Trojka segítségét igénybe venni finanszírozási nehézségeik enyhítésére. Tanulmányunk célja az államadósságot befolyásoló tényezők vizsgálata. A Visegrádi országok és a Ciprus adatsoraival kiegészített GIPS államadósságára ható tényezőket hasonlítottuk össze egylépéses dinamikus panelmodell segítségével. Mindkét panelben azonosítani tudtuk a szakirodalom által korábban feltárt összefüggéseket. A deficit, az infláció, a folyó fizetési mérleg romlása az államadósság növekedéséhez, a reálkamat, a GDP-növekedés és foglalkoztatottság javulása az államadósság csökkenéséhez vezet. A reál effektív árfolyam azonban egyik panelben sem lett szignifikáns.

Kulcsszavak: államadósság, egylépéses dinamikus panelmodell, infláció, GDP-növekedés

JEL-kód: H63Töltse le a teljes cikket!