2012. március 31. 14:25

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

Révész T. Mihály
az állam- és jogtudományok kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/1 (p. 98-111.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az osztrák-magyar kiegyezéssel újólag megteremtett parlamentarizmus 1867-ben Magyarországon is intézményesítette a törvényhozás kormány fölötti ellenőrzésének jogát, a parlament pedig a gazdasági ellenőrzés ellátására létrehozta az Állami Számvevőszéket. A számszéket becikkelyező 1870. évi XVIII. törvény azonban a szervezet jogállását felemás módon állapította meg, s feladatául csupán a számszaki kontroll teljesítését jelölte meg, minek köszönhetően az orgánum működését - a kezdetektől egészen megszűnéséig - ellentmondásos jelzőkkel illették.

KULCSSZAVAK: államháztartás, költségvetési jog, zárszámadás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: H50, H61, K100

Töltse le a teljes cikket! (pdf)