Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel

2018. június 9. 12:31:01
Zéman Zoltán
egyetemi tanár, intézetigazgató,
Szent István Egyetem, Üzleti Tudományok Intézete, Gödöllő

Hegedűs Szilárd
adjunktus,
Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Budapest,
kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közpénzügyi Kutatóintézet, Budapest

Molnár Petronella
PhD-hallgató,
Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő,
kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közpénzügyi Kutatóintézet, Budapest

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2018/2. (p. 182-200.)Összefoglaló: A tanulmányban egy modellezett scoring rendszer segítségével vizsgáljuk meg az önkormányzati vállalkozások hitelképességét, egy az önkormányzati cégekre adaptált scorecard alapú credit scoring módszer segítségével. A scoring rendszer objektív tényezőkön alapuló vizsgálata kiterjed a vállalatok működésének összes területére, így átfogja azok gazdálkodását. A pontszámok úgy kerülnek kialakításra, hogy az alapján a scoring rendszer megfelelő kategóriába tudja sorolni a vizsgált vállalatot, pénzügyi kulcsmutatói alapján. A vizsgálat időtávja 2013-2016 közötti időintervallumot öleli fel. A tanulmányból képet kaphatunk az önkormányzati cégek hitelképességi besorolásáról, amelyet nivellálása érdekében területi dimenzióban is megvizsgálunk. A kutatás eredménye, hogy a vizsgált időszakban hektikusan alakult az önkormányzati cégek hitelképessége, de döntő hányadukban a hitelképes kategóriába tartoznak a vizsgált köztulajdonú vállalkozások.

Kulcsszavak: önkormányzati controlling, likviditás, jövedelmezőség, hitelképesség

JEL-kódok: H11, H40, H70, M41Töltse le a teljes cikket!