Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Az ügyfelek elérésének hatása a jövedelmezőségre a mikrofinanszírozó szervezeteknél

2017. szeptember 26. 12:39:01
Latin-Amerika esete


Waqas Amin
Közgazdaságtudományi Intézet, Santung Egyetem, Csinan, Kínai Népköztársaság

Fengming Qin
Közgazdaságtudományi Intézet, Santung Egyetem, Csinan, Kínai Népköztársaság

Abdul Rauf
Közgazdaságtudományi és Igazgatástudományi Intézet, Délkeleti Egyetem, Nanking, Kína

Farid Ahmad
Karadeniz Műszaki Egyetem, Vállalatvezetési Tanszék, Trabzon, Törökország

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/3. (p. 348-365.)

Összefoglaló: A tanulmány célja annak megállapítása, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek meg tudják-e teremteni a fenntarthatóságot pénzügyi téren azáltal, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak a legszegényebbeknek. A korábbi tanulmányokban a legkisebb négyzetek módszerének (OLS) alkalmazása miatt felmerült problémák megoldására a dinamikus adatok feldolgozásakor a legkifinomultabb technikát, az általánosított momentumok módszerét (GMM) használtuk. A választott minta keretében 21 latin-amerikai ország 405 mikrofinanszírozó szervezetének működését vizsgáltuk a 2005 és 2014 közötti tízéves időszakban. Az eredmények azt mutatják, hogy az elérés mélysége (ALB) és a jövedelmezőség közötti viszony kompatibilis, míg az elérés - aktív kölcsönfelvevők számával (NOAB) mért - kiterjedtsége negatív hatással van a jövedelmezőségre, azonban ezen eredmények nem jelentősek. Az általánosított momentumok módszerének alkalmazásával viszont arra a megállapításra jutottunk, hogy az elérés mélysége és az aktív kölcsönfelvevők száma kompatibilis a jövedelmezőséggel. Ez a tanulmány a jövőben nagy segítséget nyújthat a politikák kialakításakor azáltal, hogy értékes összefüggéseket világít meg a mikrofinanszírozó szervezetek forradalmi fejlődésével kapcsolatban.

Kulcsszavak: elérés, jövedelmezőség, Latin-Amerika, dinamikus paneladat-elemzés

JEL-kódok: D0, E25, N16, N26

Töltse le a teljes cikket!