Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Fenntartható növekedés - fenntartható pénzügyi szolgáltatások az Európai Unióban

2018. szeptember 12. 14:18:01
Elekes Andrea
habil., egyetemi docens,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar,
Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2018/3. (p. 328-344.)Összefoglaló: Az Európai Unió országai (nemzetközi kötelezettségeikkel is összhangban) elkötelezték magukat a fenntartható fejlődés mellett. A fenntarthatóság (környezeti, társadalmi, kormányzati) kritériumait az EU fokozatosan terjeszti ki a már meglévő jogszabályokra, és automatikusan beépíti azokat az új intézkedésekbe. E folyamat egyik legfrissebb eleme a fenntartható pénzügyi szolgáltatások területének tervezett szabályozása. A tervezet értelmében a jövőben csak azok a pénzügyi szolgáltatások minősülhetnek fenntarthatónak (zöldnek), amelyek hátterében e gazdasági tevékenységek állnak. A szabályozás kifejezett célja, hogy a fenntarthatóságot segítő, illetve a környezetet terhelő gazdasági tevékenységek (a pozitív és negatív externáliák) egyértelműen türköződjenek a különböző pénzügyi szolgáltatások árazása során. A gazdasági tevékenységek finanszírozására vonatkozó szabályozáson keresztül a kormányzatok ily módon a fenntarthatóság irányába "terelhetik" a gazdasági szereplőket. Mindezekre tekintettel a cikk a gazdasági növekedés elméleteiből kiindulva a fenntartható növekedés fogalmának tisztázásán keresztül jut el az Európai Unió 2018 májusában megjelent, a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatósági megközelítését célzó rendelettervezet ismertetéséig, illetve ad iránymutatást azon tevékenységeket illetően, amelyek a tervezet alapján fenntarthatónak minősülnek. Az új szabályozás alapján meghatározhatók azok a területek, amelyekre a leginkább érdemes a jövőben erőforrásokat átcsoportosítani: erőforrás-hatékonyság javítása; kompaktabb, összekapcsoltabb (okosabb) városi rendszerek; földhasználat optimalizálása; alacsony szén-dioxid-kibocsátású infrastruktúra és energiarendszer; valamint az e területek fejlesztését megalapozó innováció.

Kulcsszavak: fenntartható növekedés, pénzügyi szolgáltatások, az állam szabályozó szerepe

Jel-kódok: G28, G15, O44

 Töltse le a teljes cikket!