Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Írország válság előtt és válság után

2018. június 9. 14:31:01
Mértékadó, de kockázatokkal terhelt strukturális reformok a pénzügyi válságkezelésbenTörök László
PhD, óraadó,
Debreceni Egyetem, minősített oktató, MKVK,
ügyvezető, Hajdúsági-FLOTT Kft., Hajdúböszörmény

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2018/2. (p. 259-278.)Összefoglaló: Írország - gazdaságának nagyfokú nemzetközi kitettsége miatt - az egyik legnagyobb veszteséget szenvedte el a 2007- 2008-as pénzügyi válság miatt. A tanulmány - a subprime válság természetének rövid bemutatása után - ismerteti az ország válság előtti gazdasági körülményeit, a krízis hatását az ír gazdaságra. Ebben a részben részletesen elemzi a nemzeti költségvetésben, az államadósságban és az adócentralizációban bekövetkezett, a válság által kiváltott változásokat. Ez után a tanulmány betekintést nyújt a bevezetett ír válságintézkedések közgazdasági alapjaiba és eszközeibe, majd áttekintést ad a strukturális reformok eredményeiről. A tanulmány következtetéseiben megfogalmazza azt, hogy a sikeres válságkezelés kulcsa a költségvetés határozott rendbetétele és a gazdaságszerkezet rugalmasságának növelése volt, amelyek együttesen a nemzetközi tőkepiac bizalmának visszaszerzésével járt. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy az ország felismerte és vállalta külső segítség igénybevételét a válságkezeléshez. Végül a tanulmány megállapítja, hogy Írország napjainkban már abban a helyzetben van, hogy gazdasága elkezdheti a konvergenciát az uniós országok élmezőnyéhez. Ennek a gazdasági felzárkózásnak a lehetőségéért azonban az ír társadalomnak a jövőben magas árat kell fizetnie és ebben a folyamatban számolni kell kockázati elemekkel is.

Kulcsszavak: Írország, válság, strukturális reform, fiskális politika, konvergencia

JEL-kódok: B30, E62, G01Töltse le a teljes cikket!