2021. március 30. 9:36

Középpontban a reziliencia. A Gazdasági és Monetáris Unió mélyülésének egyes mechanizmusai

Halmai Péter
PhD, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. (p. 7-31.)Összefoglaló: A gazdasági reziliencia, a gazdaság rugalmassága, illetve sokkokkal szembeni ellenállóképessége az európai reformfolyamatok egyik centrális kategóriája. Proaktív, illetve adaptív dimenziót, az új környezet feltételeihez történő alkalmazkodás szükségességét is tartalmazza. A tanulmány a reziliencia alapdimenzióit: a sebezhetőség tényezőit, a sokkabszorpciót és a kilábalási képességet vizsgálva megállapítja, hogy a mélyintegráció rendszerének kölcsönhatásai, szinergiái hatásfokát a konvergencia és a reziliencia egymással is összefonódó hatásmechanizmusai határozzák meg. A reziliencia megközelítése új iránytűt nyújthat a nemzeti gazdaságpolitikák számára is. Az egyes tagállamok gazdasági rezilienciájának növelése révén a nemzeti szinten megvalósuló strukturális reformok is csökkenthetik az anticiklikus (nemzeti fiskális vagy közös monetáris) politikák terheit az euróövezeti gazdaságok stabilizálásában.

Kulcsszavak: Gazdasági és Monetáris Unió, reziliencia, sokkabszorpció, kilábalási képesség, strukturális reform

JEL-kódok: E61, E63, F02, F36, F45, O43

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_1_1Töltse le a teljes cikket!