2013. szeptember 24. 10:57

Megtakarítás és implicit adósság a nyugdíjrendszerekben

Szüle Borbála
PhD., egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Biztosítási Oktató és Kutató Csoport

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/3 (p. 336-350.)


Összefoglaló: Az utóbbi években folyamatosan zajlik a folyó finanszírozású nyugdíjrendszer átalakítása körüli szakmai vita. Jelen tanulmányban demográfiai hatásokat is figyelembe vevő modellben a folyó finanszírozású nyugdíjrendszerek két fajtáját (a névleges egyéni számlákat alkalmazó és nem alkalmazó rendszert) hasonlítjuk össze két szempont (nyugdíjrendszerbeli megtakarítások és implicit adósságok) alapján. Elméleti keretben e két szempont között szoros összefüggés mutatható ki. A tanulmányban található egyik eredmény szerint a bevételek és kiadások egyezésekor mindkét nyugdíjrendszerben teljesül, hogy kisebb népességnövekedési ütem és ezzel egyidejűleg magasabb várható élettartam esetén a nyugdíjrendszerbeli megtakarítási arány kisebb, míg az implicit adósságra gyakorolt hatás nem egyértelmű. Egy másik eredmény szerint kisebb tőkepiaci hozam mellett egyidejűleg nagyobb lehet az implicit adósság és a megtakarítási arány értéke is mindkét nyugdíjrendszerben. Az eredmények a demográfiai változások nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásának összetettségét is kiemelik.

Kulcsszavak: nyugdíj, folyó finanszírozású nyudíjrendszer

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H55


Töltse le a teljes cikket! (pdf)