2013. március 25. 10:50

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Pulay Gyula
PhD, felügyeleti vezető, számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Máté János
az Állami Számvevőszék munkatársa

Németh Ildikó
az Állami Számvevőszék munkatársa

Zelei Andrásné
az Állami Számvevőszék munkatársa

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/1 (p. 11-34.)


Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan szisztematikusan elemzi azokat a tényezőket, amelyek az államadósság- szabály teljesülése szempontjából kockázatot jelentenek. Az e munka keretében írt, a monetáris politika költségvetési kockázatait bemutató számvevőszéki tanulmány alapján készült ez a cikk. Tanulmányunk kiindulópontja, hogy a Magyar Nemzeti Bank veszteségét, illetve negatívvá vált tartalékait a központi költségvetésnek fel kell töltenie. Bemutatjuk, hogy a jegybank eredményére a monetáris politikai eszközök alkalmazása hat leginkább, az ezzel kapcsolatos kamatkiadások 2009-től jelentősen megnövekedtek. Megállapítjuk továbbá, hogy a devizatartalékolás szintén jelentős kockázati tényezőt jelent. A hazai és a nemzetközi adatok elemzésével rámutatunk a kockázatok mérséklésének néhány lehetőségére. Következtetéseink között azt is kifejtjük, hogy a költségvetési térítési kötelezettség keletkezése pozitív gazdasági folyamatok eredménye is lehet, következésképpen célszerű lenne az államadósság-szabály kiszámítását úgy megváltoztatni, hogy a monetáris politika költségvetési kockázatait jobban tudja kezelni.

Kulcsszavak: monetáris politika, költségvetési kockázat, devizatartalék, adósságszabály

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E02, E59, H63


Töltse le a teljes cikket! (pdf)