2019. szeptember 17. 10:09

Mit mutatnak a versenyképességi rangsorok?

A Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorának megalapozottsága és informativitásaVargha Bálint Tamás
jogi elemző, Állami Számvevőszék

Németh Erzsébet
egyetemi tanár, Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Pályi Katalin Ágnes
elemző, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/3. (p. 352-370.)Összefoglaló: Az elmúlt években a versenyképesség a gazdaságpolitika homlokterébe került. A tanulmány áttekinti a versenyképesség mérésével kapcsolatos, a szakirodalomban jelzett mérési kockázatokat, valamint a dokumentumelemzés módszerével értékeli azt, hogy a Világgazdasági Fórum versenyképességi indexe megfelel-e a tudományosság követelményeinek, megfelelő információt nyújt-e a döntéshozóknak és a szakmai közvéleménynek. A tanulmány megállapítja, hogy a nemzetközi versenyképességi mérések számos releváns adatforrást összesítenek, amelyek értékes információt nyújtanak a nemzetgazdaságokról, a gazdasági-társadalmi fejlettségről. A nagy mennyiségű és igen eltérő természetű adatok összegzése azonban nem teszi lehetővé, hogy az országok versenyképességéről a rangsorok tudományos igénnyel informáljanak. A Világgazdasági Fórum versenyképességi indexének egyes adatforrásait nem a versenyképességgel való kapcsolat alapján választották ki, azok egyes esetekben ellentmondásosak.

Kulcsszavak: versenyképesség, mérés, nemzetközi rangsor, tudományos megbízhatóság

JEL-kódok: O57, O10, H00, H10, C18, C82, C18

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_3_3Töltse le a teljes cikket!