Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben

2018. szeptember 12. 16:03:01
Vörös Tünde
egyetemi tanársegéd,
Széchenyi István Egyetem, Győr

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2018/3. (p. 411-432.)Összefoglaló: A tanulmány célja a költség-haszon elemzés elméleti, módszertani kihívásainak vizsgálata a gyakorlati alkalmazás tükrében. A költség-haszon elemzés fejlődésének rövid áttekintését követően a szerző elsősorban a közösségi beruházásoknál, társadalmi szintű döntéshozatal során alkalmazott elemzések módszertani problémáinak vizsgálatára törekszik. Elemzésre kerül többek között a hasznok többszörös számbavételének problémája, az alkalmazott becslések bizonytalansága, a társadalmi diszkontráta értékének megválasztása, a közpénz társadalmi költségének figyelembevétele és a költség-haszon elemzés gyakorlati döntéshozatalban betöltött szerepe. A tanulmány a hazai költség-haszon elemzés módszertanára vonatkozóan két konkrét javaslatot is megfogalmaz. Számítási eredmények alapján becslést ad a munkaerő költségének fiskális korrekciós tényezőjére (0,2851), valamint rámutat, hogy a másodlagos piacokon megjelenő hatások esetében nem tekinthető közgazdaságtanilag adekvát eszköznek a multiplikátorok hazai gyakorlatban megfigyelhető használata.

Kulcsszavak: költség-haszon elemzés, projektértékelés, társadalmi jólét, externáliák, társadalmi diszkontráta

JEL-kódok: D61, D62, D71, H43Töltse le a teljes cikket!