2019. szeptember 17. 9:58

Nemzetközi korrupciós rangsorok tudományos megbízhatósága

Németh Erzsébet
egyetemi tanár, Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Vargha Bálint Tamás
jogi elemző, Állami Számvevőszék

Pályi Katalin Ágnes
elemző, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/3. (p. 321-337.)Összefoglaló: A korrupció - rejtőzködő természetéből fakadóan - nehezen mérhető. A módszertanilag nem kellőképpen megalapozott mérések és az így kialakított rangsorok azonban legalább olyan gazdasági kockázatot jelentenek, mint maga a korrupció. Jelen tanulmány célja, hogy a dokumentumelemzés módszerét alkalmazva, a szakirodalom áttekintését követően megvizsgálja a legismertebb korrupciós percepciós index számításának módszertani megfelelőségét. A korrupciós mérésekkel szemben a nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott legfontosabb kritikák is rávilágítanak arra, hogy a legtöbb esetben nem biztosított a korrupciós méréseket kibocsátó szervezetek függetlensége, a felhasznált adatforrások és az alkalmazott módszertan transzparenciája. Mindezekből következően, valamint a válaszadói csoport nem megfelelő összeállítása, az adatforrások összesítésének hiányosságai miatt - módszertani megalapozottság hiányában - az eredmények nem alkalmasak az egyes országok összehasonlítására, tudományos következtetések levonására, de még olyan diagnózist sem állítanak fel a vizsgált jelenséggel kapcsolatban, amely hatékony eszközként szolgálhatna a megfelelő szakpolitikai döntések meghozatalához.

Kulcsszavak: korrupció, percepció, rangsor, mérés, módszertan, minta

JEL-kódok: D73, Z18, C18

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_3_1Töltse le a teljes cikket!