Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Pénzügyi kultúra. Kik, kiket és mire képeznek? Összehasonlító elemzés 2016–2020

2020. december 21. 17:51:29
Németh Erzsébet
PhD habil., egyetemi tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Vargha Bálint Tamás
jogi elemző,
Állami Számvevőszék

Domokos Kinga
számvevő gyakornok,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/4. (p. 554-582.)Összefoglaló: A kutatás azt értékelte, hogy történt-e előrelépés a pénzügyi tudatosság oktatásában és fejlesztésében Magyarországon 2016 óta. Áttekintettük a pénzügyi kultúra fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalás változásait, illetve egy kérdőíves felmérésben azt vizsgáltuk, hogy a közoktatáson kívüli képzéseken milyen szervezetek, kiket és milyen tematika alapján képeznek. 2016 és 2020 között egyre fokozódó figyelem irányult a pénzügyi kultúra fejlesztésére, miközben a képzések túlnyomó többsége továbbra is a legkönnyebben elérhető iskolás korosztályt érinti. A Nemzeti alaptanterv a célok között megjelölte a gazdasági és pénzügyi nevelést. A szakgimnáziumokon kívül azonban kötelező tantárgyként nem oktatnak ilyen ismereteket. A kormány 2017-ben elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát, illetve megjelentek az első akkreditált pénzügyikultúra-tankönyvek. A közoktatáson kívüli szervezetek eredményei azt mutatják, hogy a képzési programok és az azokon résztvevők száma mintegy háromszorosára nőtt. A képzések átlagos időtartama hosszabb lett, megjelentek a főleg felnőtteknek szóló többnapos képzések. A tudásátadás fókuszában továbbra is az egyéni takarékoskodás és pénzügyi tudatosság, a pénzügyi önismeret, attitűd és viselkedés állt. A befektetési és vállalkozási ismeretek oktatása továbbra sem prioritás. A nyugdíjaskori tartalékolási stratégiák oktatásának elterjedtsége azt mutatja, hogy a képzéseket folytató szervezetek felismerték, hogy ez a demográfiai folyamatok miatt fontos. A képzések java része nem veszi figyelembe a célcsoportok jövedelmi helyzetét, társadalmi hátterét, és nem szentel figyelmet a pénzügyileg sérülékeny csoportok fejlesztésére.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra, képzések, összehasonlító elemzés

JEL-kódok: A13, D03, D12, I22

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_4_7Töltse le a teljes cikket!