2022. március 25. 12:22

Tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozás

A kampányok kimenetelét meghatározó tényezők a Crowdcube-platform vizsgálatán keresztül az Egyesült Királyságban


Virginia Kirigo Wachira
tanársegéd,
Meru University of Science and Technology, Meru, Kenya

Esther Wanjiru Wachira
PhD-hallgató,
Pécsi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 130-149.)


Összefoglaló: A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az összegyűjtött források nagyságát, valamint a Crowdcubeplatformon keresztül történő tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozás sikerét vagy sikertelenségét milyen tényezők befolyásolják. Vizsgálatunkhoz Pearson-féle korrelációt és többszörös regreszsziót használtunk. A statisztikai szignifikancia miatt a regressziós modell jó illeszkedésnek bizonyult. A tanulmány megállapította, hogy a tőkealapú közösségi finanszírozási kampányok kimenetelét a befektetők száma, a célösszeg, valamint a cég befektetés előtti értéke erősen és pozitívan befolyásolja. További befolyásoló tényezőként a tulajdonrész (tőke), a részvényár-információk megjelenítése és a közösségi média jelenléte említhető. A közösségi finanszírozással kapcsolatos előzmény (korábbi részvétel) ugyanakkor a kampányok sikeréhez negatívan kapcsolódott. A tanulmány egyedisége azon vállalkozók (alapítók) és befektetők számára fog segítséget jelenteni, akik sikeres tőkealapú közösségi finanszírozási kampányokat kívánnak folytatni, illetve támogatni az Egyesült Királyságban és a világ más részein. A tanulmány ugyanakkor ajánlást fogalmaz meg más országok és földrészek tőkealapú közösségi finanszírozási platformjainak további vizsgálatára is.

Kulcsszavak: közösségi finanszírozás, tulajdonositőke-alapú közösségi finanszírozás, Crowdcube, befolyt összeg, sikeresség

JEL-kódok: G23, G11, G20, O30, M13

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_8 


Töltse le a teljes cikket!