Pénzügyi Szemle folyóirat archivált cikkek

Verseny és controlling a közszféra egy fontos szegmensében, a felsőoktatásban

2017. március 28. 15:52:56
Pavlik Lívia

PhD, kancellár, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/1 (p. 48-70.)ÖSSZEFOGLALÓ: A controlling szerteágazó területei közül a tanulmány a pénzügyi, valamint a költség- és eredménycontrolling - mint a versenyző piaci környezetben működő szervezetek sikeres irányításában és a hatékony döntéshozatali mechanizmusokban nélkü- lözhetetlen menedzsmentet támogató eszközök - szerepét vizsgálja a hazai közszférában. Az alapkérdés, hogy a közösségi feladatokat ellátó szervezetek életében mennyiben van jelen a piaci verseny, amelyre akár a stratégiai, akár az azt megvalósító taktikai, illetve operatív menedzsmentfunkciók és a controlling kialakításával szükséges és lehetséges válaszolni. A felsőoktatás területén egyértelműen elmondható, hogy hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt élesedő piaci verseny hatására elindultak azok a folyamatok, amelyek mind ágazati, mind az intézmények szintjén növekvő hangsúlyt helyeznek a stratégiaalkotás szerepére, a tervezésre és a szervezeti, azon belül a controlling szerepét erősítő szervezeti egység szintű teljesítménymérésre. Az is megállapítható, hogy a controllingeszközök vezetést támogató szerepében a költségvetés pénzforgalmi számvitele még mindig domináns szerepet játszik az eredményszemléletű számvitelhez képest, amelynek hátterében a profitorientált vállalkozások és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek gazdálkodási sajátossága, valamint a két gazdálkodói kör eltérő tulajdonosi szemlélete áll.

KULCSSZAVAK: pénzügyi controlling, költség- és eredménycontrolling, keret- és előirányzat-gazdálkodás, eredményszemléletű számvitel, módosított teljesítési elven alapuló pénzforgalmi számvitel, költségvetés-tervezés

JEL-KÓDOK: M41Töltse le a teljes cikket!