2016. október 06. 10:10

LVI. évfolyam, 2011/1. szám


KÖZPÉNZÜGYEK

HETEI TIBOR ANDRÁS: Javaslatok a közpénzügyek alkotmányos szabályozásának megújításához

GIDAY ANDRÁS: Lakáscélú adókedvezményt a fiatalabbaknak


FÓKUSZBAN A KORRUPCIÓ

CSAPODI PÁL - TAKÁCS ISTVÁN - TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN: A korrupció, mint deviáns társadalmi attitűd

BÁGER GUSZTÁVKorrupciós kockázatok a közigazgatásban

NÉMETH ERZSÉBET - KÖRMENDI GÁBOR - KISS BEATRIXKorrupció és nyilvánosság


TANULMÁNYOK

TÓTH BALÁZS ISTVÁN: A helyi valuta szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben

BRAUN GÁBOR - KOVÁCS ZOLTÁN LÁSZLÓMakroregionális stratégiák

RÁCZ MARGITA válság fejleményei az eurózónában

ELEKES ANDREAKohézió és/vagy növekedés

GÁL ERZSÉBETKell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt?


SZAKIRODALMI SZEMLE -
KÖNYVISMERTETÉS


Válságon innen és túl

MAGAS ISTVÁN (SZERK.):  VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG 2008-2009

(Vertetics Ádám - Szebeni Dávid)