Pénzügyi Szemle folyóirat

A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága

2016. december 9. 15:26:05
Alventosa, Jean-Raphaël
Barcza György
Báger Gusztáv
Bánfi Tamás
Bienerth Gusztáv
Bod Péter Ákos
Botos Katalin
Chikán Attila
Domokos László (szerkesztőbizottság elnöke)
Farkas Ádám
Gém Erzsébet
Giday András
Horváth János

Járai Zsigmond
Kocziszky György
Kolozsi Pál Péter
Kovács Árpád
Lentner Csaba
Mazur, Jacek
Móczár József
Németh Erzsébet (felelős szerkesztő)
Palócz Éva
Pál Tibor
Pulay Gyula Zoltán
Sándorné Kriszt Éva
Szakács Gyula
Szapáry György
Tatay Tibor
Terták Elemér
Török Ádám
Varga Mihály
Veress József
Warvasovszky Tihamér