Pénzügyi Szemle folyóirat

Kiadó

2016. december 9. 15:34:57

A Pénzügyi Szemle a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai által lektorált cikkeket közöl


A kiadványról kereskedelmi célú másolat készítése vagy más formában való felhasználása a kiadó engedélye nélkül tilos


Pénzügyi Szemle - közpénzügyi szakfolyóirat, Szerkesztőség e-mail cím: szemle@asz.hu: Pénzügyi Szemle - https://www.penzugyiszemle.hu/penzugyi-szemle-folyoirat/, Kiadja az Állami Számvevőszék, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10., telefon: (1) 484 9100, Felelős kiadó: Állami Számvevőszék. Nyomja az Állami Számvevőszék Nyomdája, Budapest. HU ISSN 0031-496-X., www.asz.hu