Pénzügyi Szemle folyóirat

Kiadó

2016. december 9. 15:34:57

A Pénzügyi Szemle a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai által lektorált cikkeket közöl


A kiadványról kereskedelmi célú másolat készítése vagy más formában való felhasználása a kiadó engedélye nélkül tilos


Pénzügyi Szemle - közpénzügyi szakfolyóirat, Szerkesztőség e-mail cím: szemle@asz.hu, www.asz.hu: Pénzügyi Szemle, Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., telefon: 266-9290., Felelős kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezető igazgató. Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: dr. Kovács Mónika megbízott ügyvezető igazgató, HU ISSN 0031-496-X., www.hknyomda.hu


Példányszámonkénti ár: 7300 Ft