Tanulmányok, előadások

A 2019-es folyamatok segítik a gazdaság újraindítását - ÁSZ-elemzés

2020. június 8. 10:10:01
Kedvezőbb gazdasági folyamatok és bővülő költségvetési mozgástér - ezt támasztja alá az Állami Számvevőszék 2019. II. félévi költségvetési folyamatokról a Költségvetési Tanács (KT) számára készített elemzése. Az ÁSZ elemzői rámutatnak: 2019-ben a gazdasági folyamatok a kormányzat által prognosztizáltnál is kedvezőbben alakultak, ami mozgásteret teremtett egyes adók évközi mérséklésére, illetve kiadások növelésére. Az intézkedések következtében a tervezettnél ugyan magasabb lett a költségvetési hiány és az államadósság, azonban az ezek mértékére vonatkozó törvényi előírások így is teljesültek. A KT részére készített elemzés közzétételével az ÁSZ hozzájárul a 2021-es költségvetésről szóló, ezen a héten kezdődő parlamenti vitához.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Elemzéseiben az ÁSZ nem megállapításokat tesz, hanem összefüggésekre, hatásokra világít rá, felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatja az eredményeket.Az ÁSZ törvényi kötelezettsége, hogy elemzések készítésével támogassa a Költségvetési Tanácsot feladatainak ellátásában. A KT félévente értékeli a költségvetési folyamatok alakulását. Az ÁSZ a 2019. II. félévi költségvetési folyamatok elemzésével a KT megalapozott véleményének kialakításához kívánt hozzájárulni.

Az elemzés a 2019. évi, azon belül kiemelten a második félévi előzetes költségvetési és makrogazdasági adatok alapján értékeli a lezajlott folyamatoknak, illetve megtett intézkedéseknek a költségvetési célok elérésére gyakorolt hatását. Bemutatja, hogy a költségvetés mely lényegesebb előirányzatai esetében következett be 2019. végére jelentős alul- vagy túlteljesülés, és ezek veszélyeztették-e a 2019. évi költségvetési hiánycél és az államadósság-szabály teljesülését.

A 2019. évi költségvetési törvényjavaslatot megalapozó makrogazdasági prognózis 4,1%-os gazdasági növekedéssel a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,5%-os és a háztartások fogyasztási kiadásának 4,8%-os emelkedésével számolt. A foglalkoztatottság bővülését 1,5%-ra, a munkavállalói jövedelmek növekedését pedig 8,8 %-ra becsülte a prognózis. Az ÁSZ elemzése rávilágít, hogy a makrogazdasági folyamatok még a vártnál is kedvezőbben alakultak: a hazai GDP növekedési üteme 0,8 százalékponttal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,8 százalékponttal, a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedése pedig 0,2 százalékponttal haladta meg az előrejelzést. A fogyasztás növekedésére pozitív hatással volt a bruttó bér- és keresettömeg tervezettet 3,2 százalékponttal meghaladó növekedése - mutatnak rá az ÁSZ elemzői.

A 2019-es folyamatok segítik a gazdaság újraindítását - ÁSZ-elemzés

Az előre jelzettnéldinamikusabb gazdasági növekedés következtében az adóbevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak, ami lehetőséget teremtett arra, hogy évközi törvénymódosítások révén az állam az adóbevételek egy részéről lemondjon. Többek közt csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, illetve megszűnt az év végi feltöltési kötelezettség a társasági adónál. A vállalkozások adó- és adminisztrációs terhének mérséklése, az adóbeszedés hatékonyságának növelése, illetve az adórendszer egyszerűsítése hozzájárult a gazdaság fehérítéséhez, amely megjelent a gazdasági mutatók további javulásában, például a keresetek és a foglalkoztatottság növekedésében is. Ennek alapján megállapítható, hogy 2019-ben is folytatódott a gazdaság fenntartható fehérítésének folyamata - húzzák alá az ÁSZ elemzői.

A tervezettet meghaladó bevételekre alapozva az év második felében a Kormány jelentős többletkiadásokról döntött. Ennek következtében az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya 22,1 %-kal (220,6 Mrd forinttal) meghaladta a költségvetési törvényben előirányzott mértéket. A teljes kormányzati szektor uniós módszertan szerinti hiánya mérsékeltebben emelkedett, a GDP 2,0%-ának megfelelő összegű lett. Ez 0,2 százalékponttal magasabb a tervezettnél, azonban még így is 1 százalékponttal kisebb a Stabilitási törvényben előírt maximum 3 %-nál.

Az államadósság is magasabb lett a tervezettnél. Az állam eladósodottságát jelző államadósság-mutató (az államadósság és a bruttó hazai termék hányadosa) azonban nem nőtt, sőt, a GDP dinamikus növekedésének köszönhetően számottevően javult. Az államadósság-mutató 2019. év végi mértéke 65,0% lett, amely a 2018. évi államadósság-mutató értékénél 4,3 százalékponttal alacsonyabb. Így az államadósság-szabály 2019-ben teljesült - szögezik le az ÁSZ elemzői.

A 2019-es hiányt növelő évközi intézkedések értékelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy ezek egy része kedvezően érintette a 2020. évi költségvetést. Például a társasági adó feltöltési kötelezettség 2019. évi megszüntetése hozzájárul a 2020. évi társasági adó-bevételek növekedéséhez, a 2020. évi kiadásokat pedig csökkenti az, hogy 2019-ben egyes kiadásokat előrehozott a kormányzat.A fogyasztáshoz kapcsolt és a lakossági adóknál a teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot. A kedvező teljesítéshez mindegyik érintett adónemnél hozzájárultak a gazdaság fehérítését célzó intézkedések, illetve a vállalkozások és háztartások emelkedő jövedelme. A vállalkozások befizetéseinek volumene az évközi törvénymódosítások következtében - különösen a feltöltési kötelezettség megszüntetése miatt - elmaradt a tervezettől.

A költségvetés kiadásai közül az előirányzotthoz képest jelentősen nőttek a felújítások, a beruházások és a személyi juttatások kiadásai. Ez utóbbi emelkedésének hátterében alapvetően a közszférában végrehajtott béremelések, életpályamodellek bevezetése és megvalósítása állt - áll a Költségvetési Tanács számára készített számvevőszéki elemzésben.


A számvevőszéki elemzést teljes terjedelemben ide kattintva érheti el.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra