Tanulmányok, előadások

A feltörekvő országok aszimmetrikus monetáris politikai reakciófüggvényének elemzése

2020. augusztus 3. 08:00:01
Munkánk során egy nemlineáris Taylor-szabály elemzését tűztük ki célul, amely egy nemlineáris Phillips-görbén és aszimmetrikus preferenciákon alapul. Ehhez az általánosított momentumok módszerét (Generalized Method of Moments, GMM) használjuk, hogy feltárjuk 12 feltörekvő gazdaság inflációs célkövető monetáris politikájának az aszimmetrikus természetét. A kapott eredmények nyomán megállapíthatjuk, hogy a recessziók által okozott deflációs nyomás erőteljesebben hat a mintában szereplő országok kamatlábaira. Emellett a vegyes inflációs célkövetés alkalmazása alkalmasabbnak bizonyult a válság kezelésére. (Pénzügyi Szemle 2020/2.)


Trung Thanh Bui - Kiss Gábor Dávid

Ebben a tanulmányban tizenkét árstabilitást célzó, feltörekvő gazdaságban vizsgáltuk a monetáris politika reakciófüggvényének nemlineáris voltát. A korábbi tanulmányokkal ellentétben egyidejűleg vizsgáltuk a nemlinearitást előidéző két elsődleges tényező - vagyis a nemlineáris Phillips-görbe és az aszimmetrikus preferencia - hatását. Az empirikus eredmények azt jelzik, hogy mindkettőnek fontos hatásai vannak a monetáris politika nemlineáris voltának létrejöttére a feltörekvő gazdaságokban. Általában véve a monetáris politika inflációval szembeni válaszlépései erőteljesebbek gazdasági visszaesés, mint fellendülés idején. Ezenkívül a recessziókerülés erőteljes és következetes a feltörekvő gazdaságokban, míg az inflációkerülés gazdaságonként eltérő képet mutat.

Részletesebben: a feltörekvő gazdaságok monetáris hatóságai jobban idegenkednek a kibocsátási rés csökkenése által előidézett deflációs nyomástól. Másodsorban, az aszimmetrikus preferenciára vonatkozó bizonyítékok vegyesek. Brazíliában, a Fülöp-szigeteken, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Kolumbiában és Magyarországon a monetáris hatóságok agresszív módon csökkentik az inflációt, amikor az meghaladja a célkitűzést. Ezzel szemben Chilében, Koreában, Romániában és Thaiföldön a politikai döntéshozók vonakodnak alacsonyan tartani az inflációt, mivel ez destabilizálhatja a gazdaságot. A kibocsátási preferencia szempontjából a recessziókerülés a legtöbb feltörekvő gazdaságban erőteljes. Lengyelországban a gazdasági fellendülés elkerülésének preferenciája domináns.

Az aszimmetriák és a nemlinearitások szilárd bizonyítékai fontos szakpolitikai hatásokra utalnak. Először is nehezebbé teszik a piaci szereplők számára a központi bank viselkedésének előrejelzését. Ebben az esetben a világos és érthető kommunikáció fontos szerepet játszik a feltörekvő gazdaságokban abban, hogy a központi bank ne veszítse el a hitelességét az inflációs célkövetés végrehajtása során. Másodszor a piaci szereplőknek figyelembe kell venniük a Taylor-szabály nemlineáris voltát, hogy javuljon a kamatlábak változásainak előrejelzése. Végül pedig az inflációs célkövetés teljesítményének növelése érdekében továbbra is tanácsos a monetáris politikát szimmetrikus módon megvalósítani.

...

Trung Thanh Bui a Szegedi Tudományegyetem PhD-hallgatója, Kiss Gábor Dávid a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra