Tanulmányok, előadások

A fiatal felnőttek pénzügyi kultúrájának vizsgálata

2018. május 2. 12:04:12
Jelen kutatás a 18-35 évesek pénzügyi kultúráját vizsgálja, kiemelten foglalkozik az időorientáció, a szükségletkielégítés és a pénzügyi jóllét összefüggéseivel. A téma vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel, tehát a pszichológia, szociológia, fogyasztói magatartás tudományterületének eredményeire is alapoz. A kutatás 300 fős - nemre, korra, lakóhelyre - reprezentatív mintán történt, online kérdőíves formában. (Pénzügyi Szemle 2018/1.)

Zsótér Boglárka

A kutatásom célja a 18-35 évesek pénzügyi kultúrájának vizsgálata volt, különös tekintettel az időorientáció és a szükségletkielégítés elhalasztásának képességére. Ennek megfelelően egy 300 fős reprezentatív adatfelvételt készítettem. Kirajzolódik, hogy érdemes klaszterekben gondolkozni és sokszor a demográfiai jellemzők mentén is más és más lesz a fiatalok magatartása.

Az időorientáció kapcsán kijelenthető: a legmarkánsabb hatása a jövőorientációnak van, főként a szükségletkielégítés elhalasztásának képességére vonatkozóan. Azt láthatjuk ugyanis, hogy aki jövőorientáltan gondolkozik, az könnyebben tud lemondani a jelenben bizonyos dolgokról, és tud várni egy későbbi, hosszú távon érkező jutalomra. Ez összhangban van a szakirodalmi megállapításokkal is. A jelenhedonizmus leginkább a pénzügyi értelemben vett elhalasztási képességre van hatással. Minél inkább jelenhedonista valaki, annál kevésbé tudja pénzügyeit hosszú távú céloknak alárendelni. A pénzügyi jóllétre leginkább a jelenfatalista és a múltnegatív hozzáállás van hatással, mégpedig a kapcsolat negatív irányú. A szükségletkielégítés elhalasztásának képességében a végzettség szerint különbségeket találunk: minél magasabb végzettségű valaki, annál inkább tudja szükségleteit későbbre halasztani.

A három kialakított klaszter közül az aggódó-tudatos csoportban figyelhető meg a legmagasabb jövőorientáció, és természetesen a Carpe Diem csoportban a legalacsonyabb. A múltnegatív hozzáállás a Carpe Diem csoportnál a legmagasabb, ugyanakkor nincs jelentős különbség köztük és az aggódó-tudatosak között. Akik e tekintetben kiugranak, méghozzá úgy, hogy a legalacsonyabb értéket mutatják, azok az elégedettek csoportjába tartoznak. Jelenhedonizmusban a Carpe Diem csoport kiemelkedik, és az elégedett klaszterre jellemző legkevésbé a jelenhedonizmus. Jelenfatalizmusban a legalacsonyabb értéket szintén az elégedett csoport mutatja. Ez, a harmadik klaszter szignifikánsan magasabb pénzügyi jólléttel jellemezhető, mint a másik kettő. Tehát az elégedettek pénzügyi jólléte a legmagasabb.

A pénzügyi jóllét kapcsán megállapítható: a férfiak (29,4) szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a pénzügyi jóllét skálán, mint a nők (27,4). A településtípus tekintetében elmondható: a Budapesten élőknek a legmagasabb a pénzügyi jólléthez kapcsolódó pontszáma (29,6), ezután az egyéb városban élőké (28,4), végül pedig a községben/faluban élőké (27,4). A Közép-Magyarországon élők, valamint a Nyugat-Magyarországon élők közel azonos pénzügyi jóllét pontszámot értek el (29,6 és 29,1), ugyanakkor a Kelet-Magyarországon élők szignifikánsan alacsonyabbat (26,8).

Jelen kutatás egyfajta feltáró jelleggel megmutatta a fiatalok időorientációjának, szükségletelhalasztási képességének, pénzügyi attitűdjeinek és jóllétének összefüggéseit. Akár banki szolgáltatási szempontból, akár pénzügyi edukációs szempontból tekintünk a magyarországi fiatalokra, mindenképpen érdemes a végzettség, a régió és a nem tekintetében különbséget tenni. Természetesen ezen tényezők háttérben sokszor a jövedelmi tényezők is húzódhatnak, ugyanakkor a kutatási eredmények felhívják az attitűdbeli különbségekre is a figyelmet. Érdekes, hogy a Carpe Diem típusú emberek egyúttal aggódók is és nem elégedettek pénzügyeikkel, akik pedig tudatosak, sokszor a pénzügyektől való szorongás, a saját jövedelmi helyzetük korlátozó jellege miatt teszik azt. A jövőben a pénzügyi jóllétet érdemes lenne tágabb kontextusban, az általános jóllét részeként is megvizsgálni, valamint lehetőség szerint a kutatást 35 év feletti kitöltőkre is elkészíteni.

...

Zsótér Boglárka a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra