2017. március 29. 6:30

A jelentős beruházások nyomában – Így ellenőriz Brit Columbia tartományi számvevőszéke

Kanada szinte minden nemzetközi összehasonlításban - legyen az versenyképesség, átláthatóság, életminőség - a világ legfejlettebb országai között szerepel. Hogyan csinálják, mi a titkuk? A kérdésre Brit Columbia számvevőszékének segítségével igyekszünk válaszolni, megvizsgáljuk, hogyan ellenőrzik Kanada legnyugatibb tartományának számvevői a jelentős beruházásokat.

Az adófizetőknek értéket kell kapniuk a pénzükért, ez Brit Columbia tartományi kormányának egyik legfontosabb alapelve. Bővebben kifejtve, a tartománynak olyan közszolgáltatásokra van szüksége, legyen az kórház, iskola vagy autópálya, amely költséghatékonyan elégíti ki az adófizetők igényeit, mind a beszerzés, mind pedig az adott szolgáltatás üzemeltetése terén. A kulcs a költséghatékonyság, vagyis a tartományi beruházásoknak nem elég találkozniuk az adófizetők igényeivel, mindezt elfogadható költségek mellett kell teljesíteni.

Egy ilyen összetett alapelvnek rendkívül nehéz megfelelni egy olyan világban, melyről a közgazdasági tankönyvek azt állítják, hogy a javak elosztásában az állam hatékonysága elmarad a piacétól. Brit Columbia ezt a hátrányt hatékony tervezéssel igyekszik csökkenteni/megszűntetni, melynek során a tartomány kormánya hároméves tervekben rögzíti a várható infrastrukturális beruházásokat. Ezt a hároméves tervet évente felülvizsgálják, kiegészítik és módosítják, figyelembe véve a technológiai változásokat, az adófizetői igényeket, és természetesen a tartományi számvevőszék által készített jelentések tapasztalatait.

Mire van szükségük az adófizetőknek? Hogyan lehet ezeket az igényeket költséghatékonyan kielégíteni?

A legfrissebb tervben 20,6 milliárd kanadai dollár értékű infrastrukturális beruházás szerepel a soron következő három évre, ami figyelembe véve a tartomány éves, mintegy 250 milliárd dolláros GDP-jét, igen jelentős összegnek mondható.

A fenti ábra egy tipikus beruházás életciklusát mutatja be, az ötlet felmerülésétől egészen a lezárt és már működő projekt tapasztalatainak kiértékeléséig. Egy beruházás értékelése során a tartomány kormánya alapvetően négy kérdésre keresi a választ:

- A megfelelő beruházást hajtjuk végre?

- Megfelelően közelítjük meg az adott beruházást?

- Megfelelő az adott beruházás megvalósítása?

- Megkapják az adófizetők a várt eredményeket, hasznokat?


Az elv egyszerű, első lépésben fel kell mérni, hogy mire van szükségük az adófizetőknek, ezekhez az igényekhez hozzá kell rendelni a megfelelő szolgáltatást/beruházást, költséghatékony módon le kell vezetni az adott beruházást a tervezéstől egészen a projekt lezárásáig, majd az átadást követően működtetni kell az adott szolgáltatás, végül értékelni az eredményeket. Elméletileg egyszerűen hangzik, az ördög azonban a részletekben rejlik. Ez az a pont, ahol Brit Columbia segítségül hívja a tartomány számvevőszékét.

Mit tehet a tartományi számvevőszék?

Brit Columbia másik fontos alapelve az átláthatóság, vagyis hogy az adófizetők tökéletesen nyomon követhessék, hogy mit kapnak a pénzükért. Ezért tervezi meg átlátható módon évekre előre a tartomány a várható jelentős beruházásokat, és ezért hívja segítségül a tartományi számvevőszéket, hogy vigyázza a közpénz átlátható elköltését. A számvevőszék feladata az ellenőrzés. Ehhez a tartományi számvevőszék a lehető legszélesebb mandátummal bír, joga van ellenőrizni bármely minisztériumot, állami vagy tartományi tulajdonban lévő vállalatot, és bármely szervet, mely a közpénz elköltésében részt vesz. Fontos továbbá, hogy a számvevőszéknek joga van ellenőrizni a megvalósulás bármely szakaszát, akár a tervezést, akár a kivitelezést, akár a hasznosítást.

A tartományi számvevőszék pénzügyi ellenőrzést - financial audit - és teljesítmény ellenőrzést - performace audit - is végez. Pénzügyi ellenőrzést abban az esetben folytat le, ha ő az adott intézmény könyvvizsgálója, ekkor folyamatosan ellenőrzi a beruházás és a későbbi működés kiadásait. Minden más esetben teljesítmény ellenőrzést végez, ennek fókusza az, hogy az intézmények gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen működnek-e.

Évente jellemzően 1-5 jelentős beruházás valósul meg Brit Columbiában, jól látható, hogy az igazi nehézséget nem a projektek nagy száma, hanem a komplexitása adja. A számvevőszéki ellenőrzésekben jellemzően 4-5 számvevő vesz részt, vegyesen a tapasztalt, azaz szenior és a kevésbé tapasztalt, esetenként pályakezdő számvevők. Egy ellenőrzés minden esetben a kockázatok felmérésével kezdődik. Egy számvevőszéki ellenőrzés ugyanis hangsúlyozottan nem terjed ki az adott jelentős beruházás minden egyes apró részletére, a számvevők csupán a legfőbb kockázatokat kutatják fel. Ez az elv összecseng a fent már említett költséghatékonysággal.

A kockázatok felmérését követően a számvevők megfogalmazzák az ellenőrzés célját/fókuszát, ami egy vagy több - de mindenképp kevés számú -, a lehető legegyszerűbben megfogalmazott kérdés. Egy ilyen kérdés lehet például a következő: "A tervezett vasútépítés során xy állami szerv megfelelő információval látta el a döntéshozókat annak érdekében, hogy azok a kitűzött célokkal összecsengő döntést hozzanak?"

Adottak a legfőbb kockázatok, vannak világos kérdések, melyekre a számvevőknek választ kell találniuk, ezt követően kezdetét veszi az ellenőrzés. Ennek során az auditorok összegyűjtik a szükséges információt - megvizsgálják a beruházással kapcsolatos dokumentumokat, helyszíni ellenőrzést végeznek, személyes találkozókat/interjúkat szerveznek, ha szükséges független szakértőket vonnak be -, kiértékelik azokat, végül levonják a következtetéseket, és ha szükséges, javaslatokat tesznek.

Az ellenőrzések során a legfőbb követendő elv a munka bármely fázisában a költséghatékonyság, szem előtt tartva a kérdést: hogyan biztosítható, hogy az adófizetők minden egyes elköltött dollárért a maximális értéket kapják?